Jobb-id: 2761423, Registrert: 3.11.2020

Rehabilitere drenering, bygge støttemur samt diverse mindre gravearbeider.

2009 Nordby

Trenger å få renovert drenering rundt hele huset og langs eksisterende støttemurer. Samt bygge opp lysgrav/støttemur langs husets vestside.

Huset er fundamentert på fjell og det er synlig fjell flere steder på tomten.
Det er usikkert hvor dypt det er til fjell forskjellige steder rundt huset, og om fjellet er sprengt ut slik at det er plass til drenering under gulvnivå med fall mot lavere terreng.
Tiltak for å fjerne fjell eller på annen måte hindre vann å nå husveggen eller samle seg opp må påregnes.

Det er i dag tre rom i underetasjen som har vindu på vestveggen. De har ett lite vindu hver (ca 40X100cm) plassert øverst på vegg. Det er en liten støpt lysgrav utenfor hvert vindu samt utenfor en ventil i vaskerommet.
Ønsker at gamle lysgraver fjernes og at det bygges en støttemur ut fra hushjørnene og parallelt langs hele husets vestvegg (ca 10m), slik det danner en stor lysgrav som dekker alle tre vindu.
Ønsker at det benyttes forskalingsblokker eller lignende, og at det etableres drenering også langs oversiden av denne støttemuren.
I lysgrav, mellom støttemur og husvegg, ønsker jeg at det fylles opp med drenerende masse med et topplag av singel opp til ca 80cm over gulvnivå inne.

Alle steder der det tilbakefylles masse inntil husvegg ønsker jeg at vegg isoleres utvendig med 20cm diffusjonsåpen isolasjon. F.ex type Isodren, Podren eller tilsvarende.

Øvrig gravearbeid som ønskes utført:
Legge minimum 50mm trekkerør for strøm mellom hus og garasje ca 20m.
Fjerne noen busker, stubber og røtter.
Fjerne torv og masse ned til fjell i område for planlagt terrasse på vestsiden av eksisterende støttemur ut fra husets sydside, ca. 9x7m skravert grønt på tegning.
Dybde vil variere, men trolig mellom 2 og 3m på det dypeste og ned mot 0m nærmere Nedre Rælingsveg.

Overflødige masser vil kunne benyttes til utfylling andre steder på tomten. Først og fremst til å heve og forlenge eksisterende støyvoll mot Nedre Rælingsveg.

Jobbtyper

  • Maskinentreprenører

    • - Drenering/Isolering
  • Mur og betong

    • - Forstøtningsmur

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb