Jobb-id: 2768623, Registrert: 12.11.2020

Doffin - Tomteveien 45 - Lås og Beslagsarbeider

1606 Fredrikstad

Oppdragsgiver inviterer med dette til minikonkurransekonkurranse for inngåelse av avtale vedrørende kjøp av tjenester for leveransen av Låser, beslag og sikkerhet. Se for øvrig vedlagt skjema.
Beskrivelse av prosjekt
Prosjektet består av 5 selvstendige bygg. V01, R01, R02, Varmesentral og bygg 05 (betongbinger og carporter).
Alle bygg utformes likt med en bære konstruksjon i betong eller stål. Fasader utføres med en sokkel av betong på 1,2m og med sandwich elementer på resterende fasade. Sandwich elementer utføres med stående/ vertikale profiler for liket uttrykk med fasadetegninger. Alle bygg utføres med flate tak med utvendig nedløp. Porter og inngangsdører utføres med farge som ivaretar krav til Luminans kontrast. Alle vegger utføres ihht brannkrav i brannkonsept.
Alle innvendige overflater (gulve/vegger må tåle hardt og vått bruk.
BYGG V01 er bygg for teknisk drift vann og avløp. Bygget består av en kombinasjon av lager, verksteder og garasjer. Bygget har ekstra høyde i lagerrom og et teknisk rom i 2. etasjer med trapp direkte utefra. Bygget er en kombinasjon av varmt og kaldt bygg.
BYGG R01 er bygg for renovasjon med plass for 38 renovasjonsbiler. Bygget består av en kombinasjon av vaskehall, varm garasje og åpne carporter for renovasjonsbiler. Åpne garasjer for renovasjon er delt opp i mindre brannceller for å sikre bilene mot brann. Alle p-plasser i garasjer må ha fyllepunkter for biogass.
BYGG R02 er et bygg for renovasjon som består av kaldt og varmt lager samt et teknisk rom. Byggets bakside ligger inn mot eksisterende voll mot sør og må derfor kunne klae jordtrykket fra vollen.
VARMESENTRAL er et rent teknisk bygg bestående av to rom for hhv. varme og EL-kraft med egne innganger utefra.
BYGG 05 er en kombinasjon av åpne carporter for VA driftsbiler mot øst samt overdekte bringer med tilgang mot vest. Det etableres ladepunkter for el-biler i carportene.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb