Jobb-id: 2803228, Registrert: 7.01.2021

Luftfordeling

1283 Oslo

Det leveres et aggregat som er bestilt av gårdeier. Dette aggregatet betjener 2 etg. Men er ikke med i denne leveransen. Luftmengder: Vi har benyttet de angitte luftmengder og kommet fram til en total luftmengde på ca.: 4 300 m3/h. Følgende luftmengder ligger til grunn for vårt tilbud: Kontor 10 - 12 m3/m2/h Ventesone og kjøkken 10 - 12 m3/m2/h Møterom og sentral 15 - 20 m3/m2/h Lager 3 m3/m2/h Alle toaletter og våtrom har undertrykk og overstrømming. 362. Kanalanlegg: Vi har med fordelingskanaler fra aggregat og ut til ventiler. 364. Luftfordelingsutstyr: Vi ønsker nødvendig utstyr for beskrevet anlegg som rister, lydfeller, spjeld og ventiler etc. Alt utstyr leveres i standard farge. Avtrekk løses enten med kontrollventiler eller sentralavtrekk. Det er ikke VAV på anlegget, det er konstant luftmengde. Vi har ikke tatt med luker for rensing av kanalanlegget, da det er ulike rensemetoder. 366. Isolasjon: Inntak isoleres med 50 mm lamellmatte. Avkast isoleres etter behov med 25 eller 50 mm lamellmatte.

Brann: Det foreligger ikke brannrapport for 2. etg. Det er ikke medtatt hverken brannisolasjon eller brannspjeld. 370 Kjøling: Det er et kjølebatteri i ventilasjonsaggregatet med kapasitet 16,8 kW

Ønsker tilbud på følgende:

 Prosjektering av våre arbeider.
 Samhandling og utveksling av informasjon med øvrige aktører.
 Oppfølging av utførelsen/gjennomføringen  Igangkjøring av våre leveranser
 Merking av systemene
 Utarbeidelse av FDV for anleggene.

Jobbtyper

  • VVS og kjøling

    • - Ventilasjon

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb