Jobb-id: 2803723, Registrert: 7.01.2021

Doffin - NOR 001-2021 Grimstad-Kvitura VA-anlegg, entreprenør

5020 Bergen

Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten skal etablere vann og avløpsledninger på Grimstad området. Totalt ca. 2,5 km med ledninger. Det skal legges ledninger både i vegarealer og på mark.
Følgende arbeider skal utføres:
·      Etablering av ny hovedvannledning
·      Etablering av nye vannkummer
·      Etablering av vannledning i borehull *2 stk
·      Etablering av vannledning i sjø/mudder
·      Etablering av nye avløpsledninger
·      Etablering av nye avløpskummer
·      Etablering av avløpsledning i borehull *2 stk
·      Etablering av pumpeledninger for avløp
·      Etablering av pumpeledning for avløp isjø/mudder
·      Etablering av 4 stk pumpestasjoner for avløp
·      Etablering av nye overvannsledninger med tilhørende installasjoner
Formålet med prosjektet er å sanere utslipp i Grimstadholmen, samt å etablere vannforsyning i et område uten offentlig vannforsyning fra tidligere av.
Entreprisen omfatter alle grunnarbeider (for infrastruktur og veg), alle rørleggerarbeider for VA-anlegget inkludert pumpestasjoner, samt kabel og elektro arbeider for pumpestasjoner.
I tillegg omfatter entreprisen ved behov også midlertidig vann-avløpshåndtering. Entreprisen omfatter også trafikkomlegging/arbeidsvarsling, etablering av støttemurer og skilting.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

    • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb