Jobb-id: 2804502, Registrert: 8.01.2021

Doffin - Ombygging Kviteseid brannstasjon - ny utlysing

3850 Kviteseid

Prosjektet inneber ombygging av dagens brannstasjon med ny urein sone for personell, samt dusjar, WC og vaskefasilitetar for- og tørk av personleg utstyr. Garasjeløp nærast dagens garderobe skal byggast til ny urein sone.
Det er behov for nødvendig omlegging av infrastruktur/VA samt tilhøyrande elektroarbeider, nød-/ledelys, datakablar etc. Det skal settast inn nytt ventilasjons- anlegg som dekker eksisterande bygg på loft til ny urein sone.
I front av bygg framfor garasjeportane skal det etablerast vaskeplass. Vaskeplassen skal vera av betong og sluk med varme samt oljeutskiljar.
På eigedomen skal det byggast eit lagerbygg på ca. 78 m2 der ca. 26 m2 skal vera frostfritt.
Entreprisen omfattar alle fag, Bygg (inkl. grunn/VA), VVS og Elektro og  prosjektering.
Ein ber her om komplett og spesifisert tilbod på totalentreprise. Tilbodet skal være i samsvar med etterfølgande beskriving.
Adresse for prosjektet er Cloumannvegen 33 3850 Kviteseid, gnr. 33 bnr. 1 fnr. 28 

Jobbtyper

  • Prosjektledelse og byggekontroll

    • - Ansvarlig utførende

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb