Jobb-id: 2967361, Registrert: 25.05.2021

Heving av tak, totalrenovering av 2. etasje og renovering av 1. etasje i hus

1358 Jar

Overordnet beskrivelse:

Påbygg i form av heving av tak, totalrenovering av 2. etasje og renovering av 1. etasje med unntak av eksisterende bad og gang/hall i 1. etasje.

Eksisterende tak skal rives og erstattes med et nytt tak som heves med 1,35 meter høyere enn dagens tak. Takvinkel blir lik som den er på nåværende bebyggelse. Tilbudet skal da inkludere ny kledning for hele huset.

Alt av arbeid skal gjennomføres etter norsk standard. Arbeidet har planlagt oppstart i høsten 2021. Tiltakshaver skal gi nødvendig dokumentasjon på arbeidet de har utført i etterkant av jobben.

Påbygg 2. etasje:

Påvirket gulvareal: ca. 80 m² BRA

Skal bygges etter norsk standard. Etasjen skal rives helt ned og bygges opp på nytt etter vedlagte tegninger fra Marlow arkitekter. Det skal etableres to baderom/våtrom og fire soverom. Trappen mellom 1. og 2. etasje skal flyttes fra dagens posisjon til posisjon vist på tegningene.

Det skal etableres totalt 9 vinduer i 2. etasje. Det skal legges parkett i hele etasjen, ekskludert våtrom. Vegger skal gipses, sparkles og males med Jotun supermatt veggmaling (2 strøk). Det skal legges gulvlister (muligens i samme farge som vegg) og ingen taklister.

Det skal legges gips i tak og etableres uttak for taklamper/belysning i tak og på vegger og/eller spotter i taket (antall og plassering avtales nærmere) med tilhørende dimmere av typen Elko plus sort. Det skal etableres minst to stikkontakter per påbegynt 4 m² gulvareal i henhold til dagens standard (antall stikkontakter og plassering avtales nærmere). Stikkontaktene skal være av typen Elko Plus sort innfelt. Det skal settes inn 5 dører av typen innerdør Swedoor 90x200 i sort utførelse eller tilsvarende og en innebygd skyvedør mellom hovedbad og walk-in closet/hovedsoverom i sort utførelse.

Det skal etableres to bad i henhold til dagens våtromsstandard/-norm. På hovedbadet tilknyttet hovedsoverommet skal det være opplegg for to armaturer i dusj og to armaturer ved vask. Bad 2 med inngang fra bad skal det være opplegg for to armaturer ved vask, i tillegg til avløp for å sette inn badekar og en dusjsone. Termostater for styring av varme i gulv på bad skal være av typen Elko plus super termostat sort eller tilsvarende.

Oppdragsgiver ønsker å få lagt opp rør/sjakter for ventilasjon fra nytt (kryp)loft til alle rom i 2. etasjen med tilluft og avtrekk. Installasjon av ventilasjonssystem/-aggregat gjøres av oppdragsgiver og skal ikke være en del av tilbudet.

Tilbudet inkluderer ikke:
- Parkett
- Taklamper
- Baderomsfliser
- Baderoms inventar (herunder dusjkabinett, badekar, armaturer, dusjsett, skap, etc.)

Renovering 1. etasje:

Påvirket gulvareal: ca. 80 m² BRA

Skal bygges etter norsk standard. Dagens planløsning skal endres i henhold til vedlagte nye plantegning der blant annet to vegger i stuen skal fjernes og trappen opp til 2. etasje skal flyttes. Ny trapp som etableres skal ha trinn i heltre, rekkverk i glass eller lignende og muligens uttak til belysning langs trappen eller i trinnene (eksakt design og materialer avtales nærmere). På undersiden av deler av trapp skal det etableres bod.

Det skal legges parkett med varmefolie (90W) i hele det berørte arealet i 1. etasje (ekskludert gang/hall og eksisterende baderom) med tilhørende digital termostat av typen Elko plus super termostat sort (om mulig) eller tilsvarende.

Det skal trekkes rør for gass under gulv inn i stuen fra yttervegg til området hvor gasspeis skal installeres. Innkjøp og installasjon av Gasspeis gjennomføres av oppdragsgiver og skal ikke være en del av tilbudet.

Der det blir behov etter fjerning av vegger skal det gipses, sparkles og males med Jotun supermatt veggmaling (2 strøk), øvrige veggareal skal punktsparkles ved behov og males med Jotun supermatt veggmaling (2 strøk). Det skal legges nye gulvlister der dette blir nødvendig, muligens malt i samme farge som vegg og ingen taklister. Det skal legges ny gips i tak der dette blir nødvendig og etableres uttak for taklamper/belysning i tak og på vegger og/eller spotter i taket (antall og plassering avtales nærmere) med tilhørende dimmere av typen Elko plus sort. Det skal etableres en døråpning i den eksisterende åpningen mellom stue og gang/hall.

En eksisterende dør til eksisterende bad i 1. etasje skal byttes i innerdør Swedoor 90x200 i sort utførelse eller tilsvarende.

Oppdragsgiver vil for egen regning få installert peis inntil eksisterende pipeløp. Denne skal bygges inn i full takhøyde, sparkles og males i to strøk. Det skal etableres et nytt vindu i trapperom som vist på vedlagte tegninger.

Eksisterende vinduer skal byttes i sorte vinduer. Eksakt design avtales mellom oppdragsgiver og oppdragstager. Det er ønskelig å ha det listefritt rundt vinduene.

Oppdragsgiver ønsker å få lagt opp rør/sjakter for ventilasjon fra nytt (kryp)loft til stue og kjøkken i 1. etasjen med rør for tilluft og avtrekk. Installasjon av ventilasjonssystem/-aggregat gjøres av oppdragsgiver og skal ikke være en del av tilbudet.

Tilbudet inkluderer ikke:
- Parkett
- Taklamper
- Dobbeldør/fløydør mellom gang og stue
- Peis

Tilbudet skal inkludere:

All riving og fjerning av avfall/søppel for beskrevet jobb.

Alt elektrikerarbeid. Alt elektromateriell skal være inkludert i prisen. Hvis det ønskes annen farge må mellomlegget dekkes av forbruker. Det skal være ett elektrisk uttak per 4m² rom og montering av uttak til taklamper og/eller spotter skal være inkludert i prisen. Ekstra uttak dekkes av oppdragsgiver. Tiltakshaver skal bruke elektrisk materiell av god kvalitet. Alt av elektrikerarbeid skal dokumenteres.

Alt rørleggerarbeid. Dette inkluderer utskiftning og nye rør der dette er nødvendig. Materialkostnader skal være inkludert. Tiltakshaver skal bruke materialer tilknyttet rørleggerjobben av god kvalitet. Alt av rørleggerarbeid skal dokumenteres.

Alt av snekker/tømrerarbeid i forbindelse med påbygg, totalrenovering og renovering av boligen. Materialer er inkludert i avtalt pris, inkludert alle materialer og kostnader ved å heve taket. Ny trapp skal også være inkludert i tilbudet.

Alt av arbeid ifm bad som skal bygges etter norske standarder. Dette inkluderer oppbygging, legging av membran, flislegging, montering av baderomsmøbler og armaturer.

Nye vinduer er inkludert i prisen. Disse er avtalt i farge sort.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Større prosjekter

    • - Omgjøring av bolig
    • - Totalrenovering av bolig

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb