Jobb-id: 3066817, Registrert: 31.08.2021

Murarbeid – Reparasjon av kjellermurer og veranda

1163 Oslo

Reparasjon av avflasset kalkpuss, armeringskorrosjon, vanntetting av betongveranda mm.
Hoveddelen av huset er fra 1946 og denne delen trenger reparasjon av kalkpusset mur, dessuten reparasjon av en betongveranda og trapp fra verandaen til terreng.
Kjellermuren og søyler under verandaen flasser av, og årsaken antas være for tett maling foretatt i nyere tid. Noe av pussen smuldrer også vekk og blir til gips.
Betongverandaens gulv har vært malt, men det meste av denne er flasset av. Undersiden av verandaen har noe armeringskorrosjon. Noe skade på underside veranda (og gulv) pga. påkjenning av vann fra vannbord på taket.
Et lite, støpt trinn på berget trenger reparasjon eller erstatning.
Veranda og de største murveggene (med mest skader) ligger mot vest, betongtrapp ligger mot sør. Det er også behov for flikking på kjellermurene mot sør, øst og nord.

Arbeidsoppgaver

1) Kjellermurer og verandasøyler: Fjerne løs puss og erstatte med ny. Vurdere om all maling om nødvendig må fjernes før ny pustende maling påføres. Vurdere om nedre del av søylene ev. bør ha annen ikke-sugende puss istedenfor kalkpuss.
2) Verandagulv og -sider: Resterende maling fjernes. Gulvet impregneres med f.eks. vannglass. Ny puss langs sidene påføres, dessuten ny pustende maling.
3) Dryppnese langs sidene av verandaen reetableres.
4) Armeringskorrosjon under veranda behandles og dekkes av ny puss.
5) Betongtrapp tilhørende verandaen repareres. Frostsprengte deler erstattes.
6) Terrengtrappetrinnet repareres eller erstattes av ny med fall ut mot terrenget. Det beskyttes mot vanninnsig, ved f.eks. impregnering, eller ev. spesialbetong. Fiberarmering vurderes og inkluderes eventuelt.
7) Hulkil langs sørsiden av veranda og trapp erstattes med ny og større hulkil. Den beskyttes mot vanninnsig, ev. utføres i spesialbetong.
8) Ev. rekkverk/håndløper på utsiden av betongtrappen vurderes og inngår hvis aktuelt etter avtale.


Arealer – anslag
Det er gjort en røff beregning av de fleste arealene som omfattes av jobben. Overslag over arealer er:

-Nordvegg, ved inngangsparti: 8 m2
-Østvegg, mot vei: 7 m2
-Sørvegg: 5,2 m2
-Sørside av betongtrapp: 1,7 m2
-Vegger mot vest: 12 m2
-Søyler: 5,5 m2
-Verandagulv: 12,2 m2
-Veranda underside: 10,1 m2

Videre opplyses at verandaen er 7,2 m lang og 1,7 m bred. Tykkelsen er ca. 16 cm.


Befaring
Vi ber om en befaring før anbud gis, for en selvstendig vurdering av forholdene og mulige tiltak.

Bilder av huset, murvegger, veranda mm er i et eget dokument som kan oversendes ved forespørsel.

Jobbtyper

  • Malertjenester

    • - Pussing av mur
  • Mur og betong

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb