Jobb-id: 3094497, Registrert: 1.10.2021

* Fortsatt ledig: Utskiftning av stikkledning med grunnarbeid

5063 Bergen

Arbeide gjelder utskiftning av stikkledning fra offentlig vannledning fram til 2 eiendommer (en tomannsbolig), med graving i offentlig vei og så private hager.

I forbindelse med endring av bruksendring for loft etasjen på tomannsbolig Schweigårds vei 39 og 41 (Gnr/Bnr 160/392-393) er det planlagt sprinkling av boareal, og eksisterende stikkledning for vann har ikke kapasitet og må skiftet til større rørdimensjon.

For å få utbedret dette må det graves opp fra offentlig vannledning i gaten og frem til hvert av eiendommene. Det er utarbeidet en VA-plan av Miljøconsult, der det går frem: Stikk fra offentlig vannledning skiftes ut med VL 63 PE frem til avgreningspunkt. Fra avgreningspunkt videreføres stikkledningen til nr. 39 og 41 med VL 50 PE. For nr 43 og 45 benyttes eksisterende stikk.

Vi inviterer til å gi pris på følgende:
* graving
* nye stikkledninger VL 63 PE og VL 50 PE som beskrevet i VA rammeplan vedlagt
* tilbakeføring av hage med plen mm (slik som det er i dag)

Siden det er 2 eiere, og første stikk også går til en annen tomannsbolig er det ønskelig å få spesifisert kostnad på følgende måte:
1. Felles frem til forgreninger
2. Del som går til nr 41
3. Del som går til nr 39

Vi har fått godkjent rammetillatelse, men entreprenør må søke om evt. godkjenning for å grave i offentlig vei og sende inn søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg.
Ansvarlig søker for oppdragsgiver er Tippetue Arkitekter.

Vedlagt er VA rammeplan, en uttalelse fra VA etaten og tegninger som er sendt inn med rammetillatelsen.

Jobbtyper

 • Anleggsgartner og grunnarbeid

  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Entreprenører

  • - Entreprenører
 • Maskinentreprenører

  • - Maskinentreprenører
  • - Utgraving/Planering
  • - Vann og avløp
 • Rørleggertjenester

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb