Jobb-id: 3095155, Registrert: 2.10.2021

Doffin - Uttransportering og sluttbehandling av avfall

1890 Rakkestad

Konkurransen gjelder uttransport med krokliftbil av restavfall og andre avfallsfraksjoner til sluttbehandling, leie av containere samt intern transport med krokliftbil på anlegget.
Anskaffelsen er estimert til å være over EØS-terskelverdi. Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.
Anslått årlig volum: 1.9 MNOK til 2.2 MNOK eks mva. Anslaget er ikke bindende for oppdragsgiver. Maksimalverdi, inkludert eventuelle 25% opsjon for økning av volumet og forventet prisstigning: 11.2 MNOK , eks mva.
For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.

Jobbtyper

  • Flytting og transport

    • - Avfallshåndtering

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb