Jobb-id: 3103077, Registrert: 12.10.2021

Utbedre avvik etter tilsyn av elektrisk anlegg

0452 Oslo

Det ble utført kontroll av vårt elektriske anlegg den 14.09.2021 av Elvia. Med bakgrunn i kontrollen ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over avvik som ble avdekket. Trenger nå bistand til å utbedre disse avvikene.

Registrerte avvik:

Sikringsskap
1. Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. Jf. fel § 12.
Kommentar:
Gjelder manglende bruksanvisning for jordfeilbryter.

Soverom
2. Utstyr/anleggsdel var defekt. Jf. fel § 9.
Kommentar:
Gjelder bryter på vegg. Mangler lokk hjul

3. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28.
Kommentar:
Gjelder dimme bryter på vegg.

Kjøkken
4. Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22.
Kommentar:
Gjelder stikkontakt for varmtvannsbereder under kjøkkenskap.

Påviste avvik/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elvirksomhet som er godkjent av DSB. Melding om
utbedring slik den er utført punkt for punkt skal registreres i Elvia AS sin serviceportal, www.rettemelding.no.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb