Jobb-id: 3113919, Registrert: 26.10.2021

Sanering av septiktank

5306 Erdal

Vi er en tomannsbolig i Grensedalen 16/18 på Erdal som har en septiktank, men er nå nylig blitt koblet til offentlig avløp.

Kommunen har bedt oss om å koble ut vår septiktank, vennligst også se vedlagt PDF.

Sitat:
---
Septiktank
Ved tilknytning til offentlig avløpsledning, må septiktanken din kobles ut fordi avløpet føres til offentlig renseanlegg. Tømming av septiktank ved utkobling betales av Askøy kommune, forutsatt at man benytter seg av slamtømmefirma som vi har avtale med. Askøy kommune har i dag tømmeavtale med Norva 24. Ved bestilling av slamtømming må det vises til saksnummeret i vedtaket. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at sanering av slamavskiller må utføres av rørlegger i henhold til Standard abonnementsvilkår.

Søknadsplikt
Sanering av septiktank er som utgangspunkt et søknadspliktig etter plan- og bygningsloven §§ 20-3, jf. 20-1. Vi ber om at dere tar kontakt med byggesak for å avklare hvorvidt tiltaket skal omsøkes eller unntas fra søknadsplikt. Når saneringen er utført, må rørlegger sende melding via entreprenørportalen til enhet vann og avløp om dette.
---

Vi ønsker derved å innhente tilbud på dette arbeidet. Vi ser for oss at septiktanken ikke fjernes, men saneres. Om dette utføres via fylling, knusing eller annen måte er vi i utgangspunktet fleksible på, men vi ønsker en kort beskrivelse av foreslått metode. Vi er også fleksible på tidspunkt. Pris vil være hovedkriterie for valg av leverandør.

Tomten kan også befares om det er ønskelig, selve tanken ligger nært veien i hagen til vår nabo i nr 16.

Jobbtyper

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb