Jobb-id: 3161388, Registrert: 14.01.2022

Doffin - Gimsvegen øst VA

7224 Melhus

Melhus kommune ønsker å innhente tilbud på bygging av nye vann- og avløpsledninger i og langs fylkesveg 735, Gimsvegen, i Melhus sentrum.
Denne entreprisen omfatter i hovedsak:
- Legging VA-ledninger (graving)
- vannledninger i dimensjoner opptil DN315 mm
- spillvannsledninger i dimensjoner opptil DN250 mm
- overvannsledninger i dimensjoner opptil DN630 mm
- Gravefri etablering av VA-ledninger (rettrørsboring)
- vannledning DN315
- spillvannsledning DN250
- overvannsledning DN630
- Etablering av nye VA-kummer
- Etablering av nytt overvannsutslipp til Gaula (vingemur og plastret utløp)
- Graving i veg 
- Trafikkavvikling (viktig ferdselsåre for gang- og sykkeltrafikk)
- Reetablering av veg og overflater 
- Etablering av ny kabeltrasé
- Reetablering av berørt gatelys og kabel

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

    • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb