Jobb-id: 3201299, Registrert: 8.03.2022

Maling av hus

7067 Trondheim

Ønsker tilbud på utvendig behandling, maling, av hus. Ca 500 kvadratmeter kledning (bør kontrollberegnes på befaring)

Kortfattet orientering og beskrivelse av malerarbeider for utvendig
behandling av eiendommen Gisle Johnsons gate 6 på vegne av Sameiet.

Generelt
Malerarbeider og underlagsarbeider skal utføres iht. de kvalitetskrav som stilles av malermesterlauget og de beskrivelser og normer som gjelder for slike
arbeider.
Alle produkter skal tilsvarende brukes på den måten som leverandørens
produktbeskrivelse tilsier og på et underlag som tilsvarende er som forutsatt for produktets anvendelse.
Alle produkter som planlegges benyttet skal oppgis.
Medtatt skal være alle de stillaser og sikkerhetsforanstaltninger som lover og
forskrifter tilsier.
Nødvendig tildekking av alle flater og areal som ikke inngår i arbeidene eller
som skal ha annen behandling ( for eksempel asfalt, heller, grunnmur, vinduer
og lignende), skal inngå.
Hvis det er avvikende utførelser som foreslås eller forbehold, skal dette tydelig
spesifiseres som alternativ til beskrevet forutsetning. I motsatt fall gjelder de
presiseringer som er beskrevet.
Alle overflater skal være tørre før overmaling.

Vegg:
Alt løst skal skrapes/børstes vekk. Det skal ikke benyttes trykkspyler for fjerning av løs maling.
Vanlig Fasadevask (Jotun eller tilsvarende) av fasade skal inngå.
Panel gås over og evt. skadet trevirke skal varsles før arbeidene igangsettes slik at evt. utskiftning/reparasjon kan foretas. Tilbud for slike arbeider ønskes.

Jobbtyper

  • Malertjenester

  • Prosjektledelse og byggekontroll

    • - Ansvarlig utførende
  • Utleie

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb