Jobb-id: 3215049, Registrert: 22.03.2022

Tilbygg og oppgradering av bolig

1262 Oslo

Ønsker tilbud iht vedlagte tegninger og beskrivelser. I korte trekk vil det si:
- riving av eksisterende bod/garasje
- oppføring av nytt tilbygg og garasje
- oppussing/bygging av 2 bad, kjøkken og vaskerom
- generell overflateoppussing av øvrige rom i boligen.

Eksisterende hus er en enebolig fra 1923 som er bygget til i flere omganger. Opprinnelig del er på to etasjer og inneholder stue, bibliotek og soverom.
Tilbygget mot sør er fra 1955, det er i en etasje og inneholder hall, kjøkken og bad og bod. I 2004 ble det bygget et toetasjes tilbygg mot vest som inneholder soverom. I 2015 ble boligen utvidet med en vinterhage som brukes som spisestue, og den beholdes som den er i dag.
Riving:
Deler av tilbygget mot sør har en annen takform enn resten. Denne delen inneholder i dag bod og skal rives. Eksisterende carport/utebod som henger sammen med denne delen skal også rives, i tillegg skal dukkestue rives.
Tilbygg:
Tilbygget fra 1955 skal utvides i lengden, med en videreføring av takvinkel og detaljering av takutstikk som eksisterende del. Den nye delen vil bestå av nytt bad, vaskerom/garderobe og deler av kjøkken som skal utvides. Tilbygget blir på litt over 15 m² BRA.
Kledning:
Tilbygget skal ha tømmermannskledning beiset i samme farge som resten av huset. Deler av eksisterende kledning er slitt og må byttes ut. Det bes derfor om pris på dette.
Ombygging og diverse innvendige arbeider:
I forbindelse med tilbygget gjøres det noen endringer i eksisterende del.
Bad: Dagens bad totalrenoveres, en vegg rives, og det settes opp en ny vegg, vinduet erstattes og det blir nytt inventar.
Vindfang og hall: Tak, gulv og to vegger skal etterisoleres i v.f., det monteres ny ytterdør og ny dør mellom v.f. og hall.
Det skal gjøres noen endringer i forbindelse med garderobe og lettvegg i hallen. EL-skap skal snus dersom mulig. Det monteres nye dører.
Kjøkken: I kjøkkenet skal himlingen åpnes opp slik at rommet får røstet tak.
Diverse: I forbindelse med tiltakene skal overflater pusses opp i flere av rommene. Dette er beskrevet i romskjema.
Mindre fasadeendring:
I det eksisterende kjøkkenet skal det installeres et nytt, større vindu med et karnapp i full bredde.
Pergola:
Ved uteplassen mot sørvest, skal det etableres en pergola. RIB har kommet med forslag til konstruksjonen, men siden pergola bygges uten tett tak, kan en enklere utforming vurderes på stedet senere. Se prinsippdetalj, tegning A710.

Opsjon:
Innvendig etterisolering av eldste del av huset fra 1923.
Det bes også om pris på ny grus på gårdsplassen. Området det gjelder er på ca 107 m², og det skal være duk og kantstein.
Tiltakene kan deles i flere trinn etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til fremgang.

Før tilbudet leveres er det nødvendig med en befaring på stedet sammen med tiltakshaver.
Befaring avtales direkte med tiltakshaver snarest mulig. Det legges opp til egne befaringer for hver av tilbyderne. Det anbefales tilbyder å gjennomgå anbudsmaterialet før befaring slik at eventuelle spørsmål kan avklares på stedet med tiltakshaver.

Jobbtyper

  • Større prosjekter

    • - Tilbygg til eksisterende bolig

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb