Jobb-id: 3269392, Registrert: 25.05.2022

Støpe støttemur i en skråning

1356 Bekkestua

Hei,
Hei,
vi har kjøpt en enebolig i Bærum (Hoslegata), og vurderer å sette opp en støttemur mot sørøst for å øke plenarealet da deler av tomta er en bratt skrent. Den må nok bli 4-5 m høy skal vi få maksimalt utnyttelse av arealet. Tomten er litt utfordrende da det er LNF-område- utenfor tomtegrensa i sør og øst (og på deler av tomta, se vedlagt bilde), og tilkomsten må derfor i hovedsak bli mellom garasjen og huset ( se bildet).

Under er et kartutsnitt som viser tomta med oppmåling fra tomtegrense til ca. topp skrent. Bunn skrent er ca. 98 moh og topp er ca. 102 moh. Det er aktuelt med mur omtrent langs oppmålt linje, ca. 45 m. Grovt estimat på m2, tja kanskje maksimalt 140 m2. Jeg er klar over at en slik konstruksjon er søknadspliktig, men ønsker å få en omtrentlig pris før vi går i gang med søknadsprosessen mot kommunen?

Hilsen,
Charlotte

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Belegningsstein
  • Mur og betong

    • - Belegningsstein

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb