Jobb-id: 3276862, Registrert: 2.06.2022

Gartnerjobb til Sameie: stell og vedlikehold av uteområde i sommersesongen

0281 Oslo

Sommersesongen er fra 1. april til 31. oktober.
Skjøtselsbeskrivelsen:
Skjøtsel av gressplen: Gresset holdes på en høyde fra 50 til 120 mm gjennom vekstsesongen. Gress inntil stein, stolper, murer og andre kanter skal holdes på samme nivå som plenen. Sjenerende gress klumper fjernes. Det
skal i hele vekstsesongen tilstrebes en frisk og frodig vekst. Luking, gjødsling og ugress bekjempelse er inkludert i plen skjøtselen, men vanning må avtales spesielt. Gressplenen gjødsles to ganger pr sesong med organisk gjødsel som virker over lang tid. Gressplenen klippes hver 7-11 dag i vekstsesongen på en høyde av 5 cm. (Rett etter gjødsling vil det være behov for hver 5. dag)
Det blir benyttet bioklipp så langt dette går, samt oppsamler når det er nødvendig. Det forutsettes at plenen er rimelig fri for løse gjenstander som må fjernes for klipping. I vekstsesongen vil lov i moderate mengder bli klippet ned i plenen.
Skjøtsel av stauder: Skjøtsel av stauder inkluderer opprydding om våren, gjødsling, luking og pussing. Plantene skal fremtre i en for arten eller formålets karakteristiske form. Det skal i hele vekstperioden tilstrebes en frisk og frodig vekst. Kantene skal ha en presis linjeføring.
Skjøtsel av busker og hekker: Skjøtsel av busker og hekker inkluderer gjødsling, luking og for arten normal beskjæring. Det tilstrebes frisk og frodig vekst gjennom vekstsesongen. Ugress som vokser i randsonen eller gjennom plantingen fjernes. Det foretas beskjæring 2 ganger pr år i hhv juni og august.
Beskjæring og tidspunkt for beskjæring tilpasses arten. Plantevern avtales spesielt med unntak av ugress i sten områder som tas hver mnd. Vanning er vanligvis ikke nødvendig, og avtales spesielt ved behov. Døde/reduserte planter meldes til Sameiet.
Skjøtsel av trær: Skjøtsel av trær inkluderer fjerning av stammeskudd og enkel beskjæring fra bakken. Beskjæringen omfatter om nødvendig kroneheving. Det skal tas hensyn til treets utviklingsfase og art ved beskjæring. Eventuelt vannings behov meldes kunden, vanning faktureres ekstra.
Bed, hekker og busker: Samtlige bed får en gjødsling hver vår. Alt av planter og busker får faglig vurdering av når og hvor mye de skal klippes. Dette innebærer hovedsakelig roser, trær og små busker tidlig vår og sen høst, og alt av vinter grønt og hekker i juni/juli/august. Hekker tas 2 ganger pr sesong, 1.gang i juli og 2.gang i slutten av august eller før ved behov. Luking er inkludert.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Gressklipping
    • - Hagearbeid

Vedlegg

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb