Jobb-id: 3282112, Registrert: 8.06.2022

Doffin - Nytt vannverk i Vivestad (Entreprise 2 Bygg og 3 Maskin/prosess)

3110 Tønsberg

Tønsberg kommune skal bygge nytt vannverk på Vivestad,  Utbyggingen av nye Vivestad vannverk består av:
-  Vannverksbygg på 167 m2, som inneholder rentvannsbasseng 250 m3, vannbehandlings rom med prosess- og pumpeanlegg, tavlerom med el/auto-skap, rom for reservekraftanlegg, gang/garderobe, kontroll-/personalrom, WC og bøttekott.
- To nye grunnvannsbrønner - borebrønner i fjell. (Det er allerede prøvepumpet to nye borebrønner på Kirkeåsen som nå blir produksjons-brønner.)
- Ledningsanlegg for råvann mellom brønner og vannverksbygg, rentvannsledning og spillvannsledning mellom vannverksbygg og eks. ledningsnett, samt lokal overvannsledning.
- Ny tilkomstveg til vannverkstomta i lengde ca. 140 m.
-  Vannverket skal hente strøm fra eksisterende gateskap via ny grøftekabel og egen 400V trafo på vannverket. Anlegget tilknyttes fiberkabel for ekstern kommunikasjon
Entreprise oppdelingen er beskrevet i vedlagte dokumenter og består av i alt 5. Denne utlysningen gjelder:
- Entreprise 2 - Bygg (utførelsesentreprise) Bygningsmessige arbeider for nytt vannverks-bygg og basseng, samt VVS-installasjoner og elektrotekniske arbeider i bygget. 
- Entreprise 3 - Maskin/prosess  (utførelsesentreprise) Maskinelle og prosesstekniske installasjoner i nytt vannverk, herunder brønnpumper, rentvannspumper, UV-desinfeksjonsanlegg, nødkloranlegg, vannlufter, rørsystem i rustfritt stål, ventiler, instrumenter, leidere i rustfritt stål, og ventilasjonsrør m/filter for basseng.

Jobbtyper

  • Anleggsgartner og grunnarbeid

    • - Vann og avløp
  • Maskinentreprenører

    • - Vann og avløp
  • Rørleggertjenester

    • - Vann og avløp

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb