Jobb-id: 3284082, Registrert: 10.06.2022

Doffin - Totalentreprise - Ny hardbruksbustad i Vinje

3890 Vinje

Vinje kommune skal å byggje eit mindre bustadkompleks med 2 identiske leilegheiter i Åmot sentrum. Kvar bustad er på om lag 75m2 BYA. Bygget er tenkt i standard bindingsverk av tre med golv på grunn i form av støypt dekke og ringmur.
Sjølve bustadane er tiltenkt personar med ROP-lidingar (Rus og psykiatri) og andre vanskelegstilte i samfunnet. Med bakgrunn i dette er det viktig at prosjekterande har kunnskap frå tilsvarande prosjektet. Det er og viktig at det vert prosjektert gode løysingar som er slitesterke, men og skapar eit godt bustadmiljø for leigetakerane.
Kommunen har allereie utarbeidt eit skisseprosjekt i samarbeid med Point AS. I skisseprosjektet kjem det fram kva for funksjonar og utforming som skal leggast til grunn for vidare prosjektering/utføring. 

Jobbtyper

  • Prosjektledelse og byggekontroll

    • - Byggeleder/Prosjektleder

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb