Jobb-id: 795285, Registrert: 19.05.2015

Beising av blokk, 5.etg.

1900 Fetsund

Fetsund Brygge BRL søker seriøse håndverkere til beising av vegger i 5.etg i to blokker.
Blokk 1og 2: ca. 515 m2 veggflater fratrukket vinduer og dører tilsammen.
Tilgang: BRL leverer ut nøkkel som går til hoveddør i begge blokkene, samt stiller nødvendig lagerplass til disposisjon i P-kjelleren.
Vasking: Kun i 1.etg ved branntrapp mot Faldalsveien. Samt fra leiligheter i 5.etg.
Beis: I hht BRL sin fargekode. Fabrikat : Beckers
Utførende firma:
Må fremlegge: firmaattest, samt at skatt og merverdiavgift er betalt. Likeledes kreves
kopi av forsikringspolise, både for egne ansatte, samt for skade på bygg og gjenstander under utførsel av oppdrag.
Materiell, sikring av arbeidere, tildekking: Skal inngå i prisen.

Utførsel: Ferdigstilles innen utgangen av juni måned.

Jobbtyper

Jobben ble utført av:

OSLO MALERMESTER FORRETNING AS

Godt utført arbeid, til avtalt tid og pris. Ingen merknader på ferdigbefaring. Positive tilbakemeldinger fra berørte beboere.
Evaluering:
Helge, Fetsund 1 måned siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb