Derfor bør du ta vare på huset!

av Tine Sveaass

De fleste skader som oppstår på hus og hytter skyldes gjerne dårlig vedlikehold. Mange har heldigvis en forsikring på huset som dekker kostnader ved blant annet vannskade, men du har likevel ansvar for å begrense mulighetene for skade.

Ved å gå over hus og hytte ved jevne mellomrom vedlikeholder du boligen over lengre tid, samtidig som du forebygger skader. Det er aldri for sent å ta et ekstra overblikk, selv etter at snøen har lagt seg.

Hustak i regnvær

Husk å ta tak i taket

Fagfolk anbefaler alle huseiere å ta en vurdering på om taket bør skiftes ut dersom det er mellom 20 – 25 år. Det betyr ikke at du nødvendigvis må bytte tak med 20 års mellomrom, men at du jevnlig går over taket og sjekker at alt er som det skal. Godt vedlikehold av takstein kan nemlig fort være avgjørende for om taket holder lenger. 

Dersom regnvann eller smeltevann trenger inn i boligen gjennom taket er ikke dette nødvendigvis dekket av vanlig villaforsikring. En enkel taksjekk kan derfor spare deg for mye unødvendige kostnader. Trenger boligen og utbedres, eller du er usikker på om det er nødvendig med reparasjoner, bør du kontakte en fagperson så tidlig som mulig.

Viser takrenne og tak som er fult av løv

For mer informasjon om vedlikehold og reperasjon av tak kan du se her. 

Fasaden

Skader på taket eller taknedløp kan være årsaker til fukt på veggene, og kan fort bli en påkjenning på malingsfilmen, som flasser fra underlaget. Dette er gjerne synlige skader og lett å oppdage. Oppdager du blæring, flassing, avskalling eller sprekker i malingsfilmen bør du vurdere å reparere kledningen og male boligen.

Det kan likevel være flere grunner til at maling flasser, og vi anbefaler derfor at du grundig analyserer skadene før du begynner med reparasjoner. Er det fukt som er årsaken til problemene, bør den bygningstekniske skaden utbedres først. 

Blått stort hus i bunnen av en dal

For flere gode tips og nyttig informasjon om vedlikehold av fasaden kan du se er.

Du bør likevel gå over boligen og sjekke om det er uregelmessigheter på fasaden. Ser du at oppgraderinger bør gjøres, eller er usikker på hvordan du kan forhindre lekkasje, bør du kontakte en håndverker til å se på boligen din. Dette kan forhindre store fremtidige utgifter.

Det kan også være at du trenger en blikkenslager, som kan hjelpe deg med både tekking av tak og fasader. 

 

Les også: