Boligmarkedet 2016

av Tine Sveaass

I følge EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember er det forventet stigende boligpriser i 2016 til tross for forventninger om svakere økonomi. Blant annet forventer Eiendom Norge en vekst i boligprisene fra 3 - 5 %, og over dette i områder der det er stor etterspørsel, som i Oslo.

Grunnen til fortsatt sterk vekst i boligmarkedet kan begrunnes med lave renter, økt urbanisering, befolkningsvekst og regjeringens vilje til å bruke oljepenger.

Det er likevel viktig å tenke over at det er svært regionale forskjeller i prisutviklingen. Prognosesenteret forventer blant annet fortsatt sterk vekst i Oslo, samt at Bergen, Tromsø og Drammen også vil bli et selgers marked. I Trondheim og Kristiansund vil det nok være mer balanse i markedet, der Stavanger-regionen nok fortsatt vil oppleve nedgang og forbli et kjøpers marked.

 

Les også: