Sjekkliste for oppussing i borettslag

av Tine Sveaass

Skal dere gjøre større vedlikeholdsarbeid i borettslaget er det viktig at borettslaget benytter seg bedrifter som kan dokumentere at de har riktig kompetanse med tanke på oppgaven som skal utføres. Dette gir også en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt, om det er å bytte tak, skifte ut rør, totalt renovering av bad eller fornye elektriske installasjoner. 

Før dere velger en håndverker bør dere ta en liten kompetansesjekk for å være sikker på at bedriften besitter den fagkompetansen de gir uttrykk for å ha. Nedenfor finner dere våre anbefalinger. 

Det er lurt å sjekke kompetanse

 1. Det kan lønne seg å velge en bedrift med Mesterbrev for å sikre at bedriften har solid fagkompetanse og en seriøs yrkesutøver.
   
 2. Sjekk at bedriften har Sentral Godkjenning. Dette er en ordning der snekkeren får en godkjenning basert på forskriftsfestede kriterier. Er jobben søknadspliktig bør dere velge en snekker som har sentral godkjenning for ansvarsrett.
   
 3. Ansett kun renholdsarbeidere som er godkjent. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.
   
 4. Fagrådet for våtrom har utviklet Byggebransjens våtromsnorm, som er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom, og viser at bedriftene besitter rett kompetanse til å bygge eller rehabilitere våtrom. Det er ikke lovpålagt for bedrifter å følge våtroms- normen, men det er en ekstra trygghet å velge en håndverker som kan dokumentere at de følger den.
   
 5. Alle elektrikere skal være godkjente av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å kunne utføre jobber på elektriske artikler. 

 

Se her for mer informasjon om hva sertifiseringene betyr for deg.

Står dere mellom flere håndverksbedrifter, bør dere velge den bedriften som sitter med mest kompetanse innenfor det arbeidet som skal utføres. Kom i kontakt med dyktige håndverkere her. Sjekk også hvordan dere best kan innhente tilbud til borettslaget.

Gå inn på Kompetansesjekk.no for å finne ut om håndverkeren har den kompetansen de påstår. Her kan du sjekke om de har Mestermerket, merket for godkjent våtromsbedrift eller er godkjent for ansvarsrett.

Les også: