Bransjeorganisasjoner

av Ben Böhmer

Det er flere grunner til å benytte seg av en leverandør som er tilknyttet en bransje- organisasjon. Først og fremst er det fordi bransjeorganisasjoner er landsomfattende organisasjoner tilsluttet Byggenæringens landsforening og NHO. De samarbeider med Forbrukerrådet for å fremme seriøsitet og kvalitet i bygge- bransjen, og tilbyr forsikringsordninger for medlemsbedriftene

For din sikkerhet når du skal velge fagfolk har vi samlet noen bransjeorganisasjons- merker du bør se etter for en trygg og sikker oppussing.

Byggmesterforbundet

Er en landsdekkende organisasjon for byggefirmaer. De tilbyr faglig etterutdanning, juridisk bistand, forsikrings- og garantiordninger til alle sine medlemsbedrifter, for å sikre høy kompetanse, god kvalitet og seriøsitet i bransjen. 

 


Foreningen for El- og IT-bedriftene - NELFO

Foreningen for EL- og IT-bedriftene er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som arbeider med installasjon innenfor elektrofagene i Norge. Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge. 

 


Rørentreprenørene Norge

Rørentreprenørene Norge er en landsdekkende organisasjonen for rørlegger- bedrifter. Det stilles strenge kvalifikasjonskrav for medlemsskap og medlemmene kan vise til færre reklamasjoner enn bedrifter utenfor organisasjonen. 

Sjekk også skikkeligrørlegger.no for mer nyttig informasjon om oppussing og renovering.

 


Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund - MLF

MFL organiserer mesterbedrifter innenfor maler- og gulvleggerfaget. Gjennom faglig utvilking og gode rutiner for sine medlemmer sikrer MFL at du som forbruker får arbeid utført i henhold til avtale og forventet kvalitet. Alle medlemsbedrifter er dekket av MLFs egen forbrukergaranti.

 


Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund - VBL

VBL er en medlemsorganisasjon for ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter. Alle VBL sine medlemmer innehar høy faglig kompetanse innen tak, fasade og ventilasjon.

 


Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA

EBA er en landsdekkende bransjeforening for entreprenører. Medlemsmassen spenner fra landets største landsdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

 


Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører - NAML

NAML er en landsomfattende medlemsstyrt organisasjon for næringsdrivende innen grønn sektor. De anlegger, drifter og vedlikeholder alle typer uteanlegg som hager, plasser og parker.

Typisk arbeid er plen- og plantearbeid, lys- og vannarrangementer i tillegg til mur, kanter og belegg i naturstein og betong.

 


Norske Murmestres Landsforening - NML

NML er en solid bransjeforening med lange tradisjoner. NML har ansvaret for murerfaget som består av mur-, puss- og flisarbeider.

 


Takentreprenørenes Forening - TEF

TEF er en bransjeorganisasjon for tak- og membrantekkere. Foreningens bedrifter er spesialister på tekking av flate tak og membraner på terrasser, i våtrom og på parkeringsdekker.

 


Norsk Varmepumpeforening - NOVAP

En NOVAP-godkjent forhandler er godkjent av Norsk Varmepumpeforening i forhold til faglig kompetanse. Som forbruker kan du klage til NOVAP hvis du velger en godkjent forhandler og ikke er fornøyd med varmepumpen eller servicen.

 

 

Les også: