Hvordan velge riktig snekker

av Tine Sveaass

Det kryr av snekkere der ute, og alle er interessert i å hjelpe deg. Men hvordan vet du at den snekkeren du velger er en du kan stole på og har riktig erfaring til ditt prosjekt?

Her finner du noen viktige sjekkpunkter som hjelper deg med å velge riktig snekker. 

1. Forberedelser før du velger snekker

1.1 Innhent tilbud fra flere snekkere og inviter på befaring

Start med å hente inn tilbud fra flere snekkere på jobben du skal ha gjort. Da får du et godt grunnlag for å vurdere ulike bedrifter og deres tilbud, og du kan spare mye på å utnytte konkurransesituasjonen i markedet.

Inviter aktuelle snekkere på befaring og gå nøye gjennom jobben sammen og sjekk at alt arbeid du har bedt om er med i tilbudet. Befaringen er en god mulighet til å diskutere løsninger, materialvalg og andre gode ideer. Mange snekkere vil også be om å få komme på befaring før de kan gi deg et endelig pristilbud. På mindre jobber ikke dette alltid nødvendig, men vær da flink med å spesifiser arbeidet når du snakker med snekkeren.

1.2 Sjekk at alt er med i tilbudene du vurderer 

Har snekkeren tatt med alt du har spesifisert i tilbudet han har gitt deg? Dersom ikke alt er spesifisert i tilbudet er det ikke sikkert at snekkeren utfører alt du ønsker utført. Det kan også gi deg noen overraskelser senere dersom annet arbeid enn det som er spesifisert i tilbudet blir gjort. 

Er det flere ting du ønsker gjort som du kommer på underveis i arbeidet, husk og spør snekkeren hvor mye ekstra tid dette vil ta og hvor mye det vil koste. Da unngår du store overraskelser senere.

Sjekk hva som er enklere å bygge om hjemme her. 

1.3. Sjekk alltid snekkerens referanser

Alle erfarne snekkere bør kunne vise til referanser fra tidligere utført arbeid. Vær oppmerksom på at bedrifter gjerne viser frem gode referanser og skjuler de dårlige.

På Mittanbud.no blir håndverkeren evaluert etter at en jobb er gjort, der både gode og dårlige evalueringer blir publisert på bedriftenes profilsider. Ta deg tid til å gå over disse før du bestemmer deg for snekker, og da fokuser på evalueringer fra tidligere arbeid som er tilnærmet lik det du skal ha gjort. Om snekkeren har gode evalueringer fra og sette opp en lettvegg, er det ikke sikkert det gjelder for å pusse opp et kjøkken og visa versa. Det er uansett lurt velge en håndverker som andre kunder har vært fornøyd med. 

2. La fagfolk med riktig kompetanse gjøre jobben

2.1 Mesterbrev

En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning, lang praksis i yrket sitt og anses som en seriøs yrkesutøver. På Mittanbud.no fremhever vi håndverkere som har Mesterbrev – alle mesterbedrifter har merket på profilsiden sin. 

2.2 Godkjent for ansvarsrett

Sjekk om bedriften har Sentral Godkjenning, som er en ordning der snekkeren får en godkjenning basert på forskriftsfestede kriterier. Er jobben søknadspliktig bør dere velge en snekker som har sentral godkjenning for ansvarsrett.

Informasjon om hvilket arbeid som er søknadspliktig finner du på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet. Du kan også spørre håndverkeren om du må sende søknad for ditt oppussingsprosjekt.

2.3 Momsregisteret

Finansdepartementet krever at alle foretak som omsetter for over 50 000 kroner skal registreres i momsregisteret og sende inn momsoppgaver. På bedriftens profilside på Mittanbud.no kan du se om bedriftene er registrert i momsregisteret eller ikke.

2.4 Brønnøysundregisteret

I Norge er alle bedrifter lovpålagt å registrere seg i Brønnøysundregisteret. Du kan søke opp bedriften på brreg.no og finne ut om firmaet er konkurs eller driver svart arbeid. Finner du ikke bedriften i Brønnøysundregisteret bør du velge en annen bedrift.

3. Sist, men ikke minst – Sjekk snekkerens økonomi

Ved større oppussingsprosjekter kan det være lurt å sjekke håndverkerens økonomi i tilfelle det skulle oppstå noen problemer senere. Ønsker du en kort overblikk over bedriftenes økonomiske situasjon kan du søke dette på proff.no eller purehelp.no. Du kan også sjekke dette på bediftenes profilsider.

Er bedriftens økonomi dårlig kan det være fornuftig å styre unna, blant annet fordi bedrifter med dårlig økonomi ofte ønsker forskuddsbetaling.

3.1 Dagmulkt som sikkerhet for at jobben blir utført til avtalt tid

Det kan være lurt å avtale med snekkeren at dersom jobben blir forsinket kan du kreve dagmulkt. Da kan du som kunde kreve en økonomisk kompensasjon dersom snekkeren ikke er ferdig med den jobben han skal gjøre i tide. I de fleste tilfeller blir dagmulktene begrenset til 10 % av jobbens totale kostnad. 

3.2 Skriv kontrakt 

Alle seriøse håndverkere vil be om å skrive kontrakt med kunden for den jobben de skal utføre. Vi anbefaler at du leser Forbrukerrådets informasjon om hva kontrakten bør inneholde, og at du sørger for å skrive en tydelig kontrakt for arbeidet.

3.3 Betal hvitt, og betal aldri på forskudd

Ikke fall for fristelsen å betale svart, det kan fort koste deg dyrt. Betaler du svart risikerer du å bli stående igjen uten noen form for garanti eller reklamasjonsrett dersom noe går galt, og forsikringsselskapet kan nekte å betale erstatning.

Vi håper disse rådene hjelper deg med valget av snekker, og lykke til!

Les også: