Slik innhenter dere tilbud til borettslaget

av Tine Sveaass

Å pusse opp eller oppgradere borettslag kreve en del koordinering, og det kan derfor lønne seg å velge et firma som har kapasitet til å utføre jobben etter planlagt tid. Her er noen tips til hvordan borettslaget bør gå frem for å sikre at oppdraget blir utført til riktig tid og av profejsonelle håndverkere.
 

 1. Forklar tydelig hva som skal gjøres, og gjerne send med bilder av arbeidet som skal utføres, slik at håndverkerne lettere vet omfanget av jobben.  
   
 2. Innhent tilbud fra flere håndverkere og sjekk evalueringer og sertifiseringer på de bedriftene dere har fått tilbakemelding fra. Det kan også være lurt å ta en referansesjekk av håndverkerne du planlegger å bruke.
   
 3. Invitere aktuelle håndverkere på befaring for å få et komplett og endelig pristilbud. Befaringen er også en god mulighet til å diskutere løsninger, materialvalg osv. Husk at det også er lurt å sjekke kompetanse før dere bestemmer dere.
   
 4. Forhør dere om når håndverkerne kan starte arbeidet, slik at dere vet at de har kapasitet til å utføre jobben etter hva som er planlagt. 
   
 5. Sjekk at alt arbeidet er med i tilbudene du vurderer, og hva som er inkludert i prisen og hva som ikke er det, før dere bestemmer dere.  
 6. Det kan lønne seg å få et kjapt overblikk over bedriftens økonomiske situasjon. Er bedriftens økonomi dårlig kan det være fornuftig å styre unna, og heller velge noen med tryggere økonomisk sikkerhet om det skulle oppstå noen problemer underveis i arbeidet.
   
 7. Avtal med håndverkeren at dere kan kreve dagmulkt dersom jobben blir forsinket. Dere har som kunde rett til å kreve en økonomisk kompensasjon dersom snekkeren ikke er ferdig med den jobben han skal gjøre i tide. I de fleste tilfeller blir dagmulktene begrenset til 10 % av jobbens totale kostnad.
   
 8. Skriv kontrakt der det tydelig framgår hvilken jobb som skal gjøres, hvor lang tid det skal ta og hvor mye det skal koste.
   
 9. Ta en befaring av alt arbeidet som er gjort før overtakelse og sluttoppgjør, for å avdekke eventuelle feil og mangler eventuelt reklamasjonsarbeid utføres i henhold til avtalt tidsfrist før endelig sluttoppgjør.
   
 10. Husk å be om sluttdokumentasjon, med informasjon og dokumentasjon for den jobben som er utført. 

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet! 

 

 

Les også: