Digital befaring – Gjør arbeidsdagen enklere

Har du vurdert å gjøre din neste befaring digitalt? Det er enkelt å gjennomføre - og helt i tråd med smittevernreglene. Vi oppfordrer deg til å vurdere å foreslå befaring over video på de jobbene der dette lar seg gjøre.


Sist oppdatert: 05. feb. 2021 13:13