Tips og råd

Energivennlig oppussing

Vi har samlet noen smarte energitiltak du bør iverksette til ditt neste oppussing – og vedlikeholdsprosjekter.

Skal du pusse opp? Hvorfor ikke gjøre det så energieffektivt som mulig!

I samarbeid med lavenergiprogrammet.no har vi satt sammen en oversikt over store og små energitiltak det kan være smart å iverksette samtidig med innvendige eller utvendige oppussing – og vedlikeholdsprosjekter.

1. Energieffektiv belysning

Skal du skifte belysning kan det lønne seg å velge belysning som reduserer energiforbruk. LED-lys har et svært godt lysutbytte per Watt og kan redusere energiforbruket til belysning med opptil 80%. LED-lys og sparepærer finnes i forskjellige fargetoner og har i tillegg vesentlig lengre levetid enn tradisjonelle glødelamper og halogenpærer.

2. Styring av lys, varme og ventilasjon

Et annet tiltak som reduserer energibruken er å styre forbruket etter behov. God styring sørger for at energi ikke sløses på lys, varme og ventilasjon når det ikke er behov for det.

Det finnes mange nivåer av styring: fra enkel tidsstyring til mer aktiv styring med bevegelsessensorer, programmering av nattsenking og lignende.

En bevegelsessensor for eksempel, kan enkelt styre lyset på bad eller toalett og slå lyset av når rommene ikke er i bruk. Behovet for ventilasjon er størst i forbindelse med dusjing eller bading og kan, ved hjelp av en sensor, styres etter aktivitet.

Det finnes også styringssystemer som utnytter dagslyset ved å reduserer lysstyrken i ulike rom og dermed spare energi. En annen mulighet er å installere en hovedbryter som sørger for at huset går i ”dvalemodus” når ingen er hjemme.

Få hjelp av dyktige elektrikere om du ønsker å bli mer energieffektiv.

Få hjelp av dyktige elektrikere om du ønsker å bli mer energieffektiv.

Enova gir støtte til sentral styring av hele boligen. Les mer om støtte til energitiltak her.

Les mer her for flere smarte løsninger for å holde varmen i vinter.

3. Innvendig isolering

Skal du fornye den innvendige veggoverflaten finnes det en rekke gode grunner for å vurdere innvendig etterisolering. Isolasjonsevnen kan forbedres betydelig ved å isolere på innsiden av yttervegg. En bedre isolasjon i vegg bidrar til å redusere varmetap. Riktig utført etterisolering vil også gjøre at lufttettheten til veggen blir bedre. Innvendig etterisolering kan gjennomføres på både vegger, tak og gulv. I tillegg til å gjøre boligen mindre gulvkald, kan etterisolering av gulvet også bidra til å isolere trinnlyd og støy i mellom etasjene.

4. Vannsparing

Her er hensikten å redusere energibruk til oppvarming av varmt tappevann. Vannsparing kan oppnås ved å montere vannsparende komponenter. å bruke vannspareservanter og lignende utstyr oppnår 40% besparelse av varmtvann. Vannsparende dusj og bad har størst betydning for energibruken fordi der er de tappestedene med høyest forbruk.

5. Velg beste energimerke på alt utstyr

Du bør vurdere å velge beste energimerke på alt elektronisk eller teknisk utstyr til huset. Dette gjelder spesielt vaskemaskin og tørketrommel. å oppgradere utstyr med energimerke B til A++ gir 50% energisparing på teknisk utstyr.

6. Installasjon av solfanger

Skal du bygge nytt eller gjøre inngrep i tak eller andre deler av konstruksjonen kan du vurdere installasjon av solfangere. Solfangere kan levere energi til oppvarming av tappevann og romoppvarming, og plasseres på tak eller yttervegg. De er enkle å installere, har relativt enkel og kjent teknologi og er enkle å fjerne igjen. Et solvarmesystem kan gi huset økt verdi og et bedre energimerke.

Enova gir støtte til installasjon av solfangere.

For flere gode tips til energivennlig oppussing se www.lavenergiprogrammet.no