Tips og råd

Hva sier energimerket om boligen din?

Energimerket på boligen beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Alle boliger over 50 kvadrat som skal selges eller leies ut må energimerkes.

Energismart
Energismart moderne enebolig

Alle boliger over 50 kvadratmeter som skal leies ut eller selges må være energimerket. Energimerket beskriver hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som er brukt i bygget. Merket gir en god pekepinn på om oppvarmingsutgiftene er høye eller lave, og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder i boliger.

Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Til sammen forteller de om energistandarden i boligen din.

1. Energikarakteren A–G

Energikarakteren sier noe om energistandarden til bygningen og dermed noe om forventet forbruk av energi. Skalaen går fra A som er best til G som er dårligst.

A og B: Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C: Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D–G: Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

2. Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren blir beregnet ut fra hvor stor andel av energien som kommer fra ikke fornybare energikilder, slik som olje eller gass, eller fra elektrisitet. Et bygg som bare har panelovner får derfor en dårlig oppvarmingskarakter. Karakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best.

En grønn karakter betyr at du bruker fornybar energi. Det gir deg fleksibilitet til å bruke andre energikilder når prisene for strøm, olje og gass er høye. Bruk av ved, varmepumpe, sol, og fjernvarme gir god oppvarmingskarakter.

En rød karakter betyr at boligen din er avhengig av elektrisitet, olje eller gass og kan bety at den energikilden du bruker vil bli dyrere i bruk i årene som kommer.

Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi boligen bruker.

Eksempel på oppvarmingskarakterer

Grønt: vannbåren oppvarming basert på biobrensel

Gult: luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, sammen med direkte elektrisk oppvarming

Rødt: bare elektrisk oppvarming eller oljefyring. For eksempel får en bolig som bare har panelovner en dårlig oppvarmingskarakter

3. Energiattest

Du kan selv energimerke boligen din. Les mer om hvordan du gjør det her.

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den skal legges frem når du leier ut eller selger boligen din. Energiattesten gir også en oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre boligen din mer energieffektiv.

Energiattesten er gyldig i ti år. Gjør du noen energitiltak, kan du når som helst oppdatere energiattesten. Husk også at om du skal kjøpe en bolig, skal den ha en energiattest.

Vil du få inspirasjon og tips til oppussing av din bolig?

Meld deg på Mittanbuds nyhetsbrev. Hold deg oppdatert på trender, få eksperttips og bli inspirert til ditt neste oppussingsprosjekt.