Tips og råd

Smarte energimålere - hva betyr det for deg?

Innen 1. januar 2019 får alle strømkunder nye og smarte strømmålere. De nye strømmålerne kan bety en ny og mer energieffektiv hverdag for deg som boligeier.

Tenk
Tenk energismart

Innen 1. januar 2019 får alle strømkunder nye og smarte strømmålere, såkalte Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). De nye strømmålerne kan bety en ny og mer energieffektiv hverdag for deg som boligeier.

Enkelte husstander og bedrifter har allerede fått installert de nye målerne. Nettselskapene vil informere deg som kunde i god før en elektroinstallatør kommer til deg og bytter ut den gamle måleren med en AMS-måler. I samarbeid med Lavenergiprogrammet gir vi deg informasjon om hva de nye målerne betyr for deg.

Hvorfor nye målere?

NVE har pålagt nettselskapene å installere den smarte strømmåleren (AMS-måleren). NVE opplyser at AMS-måleren skal gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over eget strømforbruk og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Se mer informasjon på nve.no.

Hvordan fungerer strømmåleren?

AMS-måleren registrerer strømforbruket på timesbasis og sender automatisk beskjed om forbruket til nettselskapet. Det betyr at du ikke lenger selv må lese av strømmåleren og sende inn forbruket. Det gir også en riktigere innhenting av måleverdier, og dermed et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til deg.

De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap. Hver enkelt forbruker vil kunne få løpende, detaljert informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie via mobiltelefon eller egen nettside. Målet med den nye strømmåleren er at du som forbruker reduserer og jevner ut strømforbruket fordi du får bedre oversikt over når på døgnet du bruker mye strøm og hva du bruker strøm på.

Les mer om AMS-måleren på NVEs nettsider. Du kan også lese mer om om mulighetene med ny teknologi og forbrukerfleksibilitet her.

Hva kan du gjøre samtidig?

Når du allerede har elektrikeren som skal installere AMS-måleren på besøk, kan du samtidig spørre om disse fem energieffektive tiltakene. De vil gi økt komfort og trivsel i boligen din – og gjør at du er i forkant av den teknologiske utviklingen:

1. Tilstedeværelsessensor

Tilstedeværelsessensorer koster veldig lite, og kan faktisk koste mindre å installere enn en tradisjonell lysbryter. En tilstedeværelsessensor vil redusere energiforbruket ved at lys, varme, ventilasjon og lignende slås av eller går i dvalemodus i rom når du ikke bruker dem. En slik sensor kan erstatte lysbryter i rom hvor du oppholder deg lite, slik som for eksempel bad, toalett og boder.

Tilstedeværelsessensorens måleområde, følsomhet og plassering er viktig for at den skal fungere optimalt. Det er også viktig å programmere sensoren riktig, slik at du unngår at lys og teknisk anlegg står på for lenge, eller for kort, i forhold til bruken av boligen din.

2. Skift eller monter termostater

Termostater brukes til å styre varmekildene. Du deler da opp boligen din i flere soner som kan ha ulik temperatur. En moderne termostat reagerer på små temperaturendringer og bidrar til å holde en jevn temperatur i rommet. Termostater som lar seg programmere slik at temperaturen kan senkes om natten, og på andre tidspunkt hvor boligen ikke brukes, bidrar til lavt energiforbruk.

Plassering av temperatursensoren er viktig. Den må ikke stå direkte over varmekilder og må monteres slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Sensoren bør heller ikke bli utsatt for kald luft fra ventilasjonsanlegg, vindu eller dører.

3. Styr lys, varme og ventilasjon

God styring sørger for at det ikke sløses energi på lys, varme og ventilasjon når rommet ikke brukes. Plassering av bevegelsessensorer, termostater, fuktfølere og lignende er viktig for mulig funksjon.

Et sentralt styringssystem for boligens tekniske anlegg, som lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og lignende er vesentlig, uansett hvilke oppgraderinger du ellers gjør i boligen din. Da kan du enkelt styre kun ett rom, eller hele huset. Et sentralt styringssystem reduserer energiforbruket og øker boligens verdi, samtidig som det sikrer godt inneklima og komfort. Se her for flere smarte løsninger for å holde varmen i vinter.

Et sentralt styringssystem kan også integreres med brannvarsling og boligalarm. Det er mulig å få systemer som styres fra en applikasjon på smarttelefon eller via en nettside.

På Enovas nettsider kan du lese mer om støtte til sentrale styringssystemer.

4. Velg riktig belysning

Skal du skifte belysning er det smart å velge riktig løsning som en profesjonell elektriker kan installere. Det reduserer energiforbruket og gir jevn og behagelig lysfordeling. LED-lys gir godt lys per Watt og kan kutte energibruket til belysning med opptil 80 %.

5. Produser strøm med solceller

Foreløpig er det få boligeiere som har installert solceller på taket, men både kraftbransjen og entreprenørene tror at dette er en økende tendens.

Solceller lager elektrisk strøm fra solen. Investerer du i et solcelleanlegg vil det levere strøm i mange år etter at det er nedskrevet økonomisk. Solcellepanel er enkelt å installere og gjør små inngrep i konstruksjonen. Solceller kan integreres i takflaten og monteres på flate og skrå tak, samt på fasaden. Solceller gir boligen et bedre energimerke og bidrar til å øke boligens verdi.

Få mer informasjon om støtte til energismarte valg her.

Vil du få inspirasjon og tips til oppussing av din bolig?

Meld deg på Mittanbuds nyhetsbrev. Hold deg oppdatert på trender, få eksperttips og bli inspirert til ditt neste oppussingsprosjekt.