Tips og råd - Skrevet av Martin Grevstad

Nye krav til dokumentasjon: Dette betyr det for deg som er håndverker

Forbrukere som pusser opp uten ordentlig dokumentasjon risikerer å tape penger når de skal selge bolig. – Risikoen ved å bruke useriøse håndverkere vil bli enda større enn tidligere, mener eksperter.

Stortinget vedtok 16. mai en ny lov som gjør at det ikke lenger er lov å selge bolig med forbeholdet «som den er». De nye kravene vil trolig gjøre at flere privatkunder kommer til å være opptatt av å få dokumentasjon på arbeid utført av fagfolk.

For deg som er håndverker betyr det at dokumentasjon blir enda viktigere enn tidligere. Slurver du med dokumentasjonen kan det koste deg dyrt.

– Rørleggere og elektrikere er pålagt å dokumentere arbeidet de gjør. Dokumentasjonen er som verdipapir å regne, og møter du håndverkere som slurver med dette, bør du styre unna, sier fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge til Bygg.no.

Skiller de seriøse fra de useriøse

Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud, ønsker den nye avhendingsloven velkommen. Han mener skikkelig dokumentasjon bidrar til å skille de seriøse fra de useriøse aktørene i bransjen.

– Dette tror jeg kan være et viktig bidrag i kampen mot svart arbeid. Risikoen ved å bruke useriøse håndverkere bli mye større enn tidligere, og da tror jeg automatisk flere vil velge seriøse håndverkere som er flinke til å dokumentere det de gjør, sier Bungum.

At manglende dokumentasjon vil bli kommentert i tilstandsrapporten, mener Bungum er helt avgjørende.

– Forbruker har manglet gode insentiver for å dokumentere oppussing i hjemmet. Det blir det slutt på nå.

Fakta om endringene i loven:

  • Avhendingsloven fra 1993 regulerer kjøp og salg av bolig.
  • Det er ikke lenger lov å selge bolig med forbeholdet «som den er» med den nye lovendringen.
  • Egenandelsgrensen for å dekke kostnader ved mangler på boligen settes ned til 10.000 kroner. Selger må dekke beløp over dette. Tidligere var grensen på fem prosent av boligens verdi.
  • Det stilles strengere krav til takstmenns kompetanse og til utformingen av tilstandsrapporten.
  • Undersøkelsesplikten strammes inn. Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller i annen dokumentasjon.
  • Den nye avhendingsloven er ventet å tre i kraft fra sommeren 2020.