Få tilbudene som matcher dine planer og ditt budsjett

Rehabilitering av borettslag

Skal du renovere eller pusse opp i borettslaget, er det ofte mye som må koordineres og planlegges. Vi hjelper deg med å innhente tilbud fra flere håndverkere som kan hjelpe deg med å få arbeidet profesjonelt utført til riktig pris. Her er tipsene til hvordan du kommer i gang.

Få tilbud fra flere bedrifter

Slik sikrer du deg rett hjelp til oppussingen i borettslaget

Alle borettslag og sameier kan ha behov for en skikkelig oppfriskning i ny og ne – og enten du skal gi fasaden et løft, pusse opp badene, bygge balkonger eller legge nytt tak, er det mye som må organiseres. Et borettslag har som regel også vedlikeholdsansvar for blant annet selve bygget, rør, sikringsskap, vinduer og ytterdører. Det kan med andre ord være mye å holde oversikt over, og da er det ofte greit å få hjelp av erfarne håndverkere.

På Mittanbud hjelper vi deg med å hente inn tilbud fra flere bedrifter, så du får nøyaktig den hjelpen du trenger for å sikre at alle i borettslaget blir fornøyde – både med resultatet og prosessen.

Trenger du inspirasjon?

Noen nyttige tips til deg som skal pusse opp borettslaget

Det lønner seg å være godt forberedt. Når du pusser opp i borettslaget, er det ofte mange som blir berørt av prosjektet. Det kan være lurt å sette av tid til å lese om hva et prosjekt på denne størrelsen krever av deg.

Renovasjon og oppussing av borettslag er ofte omfattende. Derfor lønner det seg å være tidlig ute med å kontakte en håndverkerbedrift som kan gi deg et kostnadsoverslag. Her vil du sannsynlig også få tildelt en fast prosjektleder for oppussingen. For frivillige styrerepresentanter i borettslaget er det alltid mer praktisk å forholde seg til én prosjektleder, som igjen tar seg av all oppfølging av entreprenører.


Husk å legge en tidsplan i fellesskap med prosjektlederen, så dere begge får god oversikt over når de ulike oppgavene skal utføres og ferdigstilles. Dette vil også gjøre det enklere for deg å gi mer nøyaktig informasjon til naboer i forkant. Husk også å signere en kontrakt, så du sikrer at resultatet blir som forventet.


Fasadeoppussing er ikke bare noe som får hele borettslaget til å se bedre ut utad – en godt utført fasaderenovering vil også beskytte bygget fra ulike typer skader og bidra til at dere unngår store vedlikeholdsutgifter i fremtiden.

Før du setter i gang med prosjektet, kan det være lurt å kartlegge når det sist ble utført endringer på fasaden til borettslaget: Når ble vinduene sist byttet ut? Når ble bygget isolert? Når ble dagens tak lagt? Foreta også en generell vurdering av fasaden, og finn ut om det holder med vedlikehold eller om det trengs en full rehabilitering.


Enten du skal rehabilitere, endre fasadekledning eller etterisolere er dette ofte arbeid som krever høy kompetanse, og i mange tilfeller må både snekker, murer og maler samarbeide. Husk derfor å avtale med håndverker/prosjektleder tidlig for å gjøre det enklere å planlegge og koordinere arbeidet.

Les mer om hva du bør tenke på før du skal utføre en fasadeendring


Tak har ofte en gjennomsnittlig levetid på rundt 30 år. Det forutsetter riktignok at taket blir godt vedlikeholdt, og i de fleste tilfeller bør taket i borettslaget kontrolleres av en fagperson minst én gang i året. Jo lenger du utsetter takarbeidet, desto større er risikoen for dyre lekkasjer og skader på det elektriske anlegget.


I tillegg til å forhindre lekkasjer og å rette opp skader som kan ha dukket opp på grunn av vær og vind, kan takrenovering med skikkelig isolering også hjelpe borettslaget med å redusere energibruken og strømkostnadene. Kanskje er det også mulig å installere solcellepaneler på taket?

Husk at taklegging er et omfattende prosjekt som krever skikkelig sikring og kompetanse. Jobben bør med andre ord alltid overlates til profesjonelle håndverkere. På Mittanbud kan du enkelt innhente tilbud fra ulike profesjonelle fagfolk som har lang erfaring med takrenovering.

Les mer om hvordan du bør gå frem når du skal legge nytt tak


Er det er mer enn 40 år siden vann- og avløpsrørene i borettslaget ditt ble byttet sist, er det antagelig på tide å legge nye. Heldigvis er ikke dette et like omfattende prosjekt som det var for bare noen år siden. Når du får profesjonelle håndverkere til å ta seg av jobben, kan det å skifte ut avløpsrørene i borettslaget gå både raskt og relativt smidig for seg. Hvis det ikke lar seg gjøre å legge nye rør i denne omgang, er rørfornying ofte et rimelig og effektivt alternativ som kan forlenge levetiden.

Uansett hva slags rørarbeid du skal utføre, er det avgjørende å planlegge grundig før prosjektstart. I mange tilfeller risikerer nemlig beboerne å være uten avløp i opptil seks uker. Det er derfor viktig å sette opp en klar tidsplan i samarbeid med håndverkeren din, slik at dere kan tilrettelegge med provisoriske toaletter og bad i prosjektperioden.

Les mer om renovering av bad


Balkongutbygging er ofte oppe til avstemming i borettslag og sameier. Balkonger er en super måte å øke boligenes verdi på, og trenger heller ikke å være noe enormt byggeprosjekt.


Når du skal bygge balkonger, må du riktignok alltid ta hensyn til reguleringsplaner og retningslinjer for om og hvordan dette kan gjøres. Dette innebærer blant annet hvilken stil borettslaget er bygget i, og når bygget ble oppført.


Derfor må du som regel alltid søke kommunen om tillatelse når du skal bygge balkonger. I de fleste tilfeller må du også ha hjelp av fagfolk når du skal sende inn byggesøknad til kommunen. I tillegg må all bygging, utbedring og rehabilitering av balkonger alltid utføres av profesjonelle fagfolk.


På Mittanbud hjelper vi deg med å hente inn ulike tilbud, så du enkelt kan velge en totalleverandør som kan ta ansvaret for hele balkongarbeidet – fra søknad og prosjektering til gjennomføring.


Alle vinduer i borettslag og sameier bør byttes fra tid til annen, og dette er som regel også en del av vedlikeholdsplikten til styret. Er det mer enn 20 år siden vinduene ble skiftet ut sist, bør dette i høyeste grad vurderes nå. Å skifte ut eldre vinduer kan bidra til mer effektiv energibruk og sørge for at borettslaget kutter store kostnader totalt.


Nyere vinduer gir også bedre støyisolering og gjør det enklere for beboerne å regulere innetemperaturen, fordi den tettere isoleringen også forhindrer luftlekkasjer – noe som kan utgjøre opptil halvparten av det totale varmetapet i borettslaget.


Ofte kan det lønne seg å skifte vinduer i forbindelse med for eksempel fasadeoppussing eller balkongarbeid.


Beskriv prosjektet ditt, så hjelper vi deg med å samle inn tilbud fra flere profesjonelle håndverkere


Tips! Gi grundig informasjon til nærmeste naboer

Oppussing i borettslag kan ofte være omfattende prosjekter som påvirker mange naboer. Derfor bør du tidlig få oversikt over omfanget av prosjektet ditt og om det kreves nabovarsel. Husk også å kontakte naboene i god tid, og be helst om signatur på mottatt varsel.

Klar for å få tilbud? Legg ut jobben på Mittanbud