Eiendomsmegler

Derfor er boligprisene høye

Høy prisutvikling skyldes gjerne at etterspørselen etter bolig er større enn tilbudet - med få boliger på markedet er det derfor forventet at boligprisene vil forholde seg høye også utover høsten.

I følge Eiendom Norge har tilbudssiden på boliger vært historisk lav med hele 8,9 % færre boliger til salgs i år sammenlignet med juli i fjor.

Som regel er høsten et høydepunkt for boligomsetning, men i år er det forventet at selv med en økning av boliger til salgs utover høsten vil det være færre boliger på markedet denne høsten enn det var samme tid i fjor.

Når bør du selge?

Vi har tidligere hentet data fra Eiendom Norge om når det kan lønne seg å selge bolig. Forventningen om en vedvarende skjevhet mellom tilbud og etterspørsel på boliger kan være med å prege utviklingen i boligprisene.

Med få boliger på markedet forventer derfor Eiendom Norge i år fortsatt stor prisvekst også i flere måneder fremover, og da spesielt i de større byene. Se E24 for meglernes egne forventninger til boligmarkedet utover høsten.

Et godt råd er at du uansett bør følge med på boligmarkedet i ditt nærområde, og høre med erfarene eiendomsmeglere som kjenner ditt nabolag om hva de tenker. Har du planer om å selge nå kan du få flere tips om boligsalg høsten 2016 her.

Valg av eiendomsmegler

Det er ikke nødvendigvis den megleren som tilbyr høyeste antydet salgspris som bør være avgjørende for valg av megler. Anslått boligpris er ikke bindene for megleren å oppnå, og gir heller ikke en garanti for hvilken megler som til slutt vil oppnå den høyeste prisen.

Velg en lokalkjent eiendomsmegler du får tillitt til vil gjøre en god jobb. En profesjonell og dyktig megler som tar vare på dine interesser kan ha mer å si for hvor høy pris du ender opp med å få for boligen, enn hvem som tilbyr høyeste salgspris.

Det kan likevel være lurt å sette seg litt inn i hvilke utgifter du kan forvente ved et boligsalg. Hør med eiendomsmegleren hva som er inkludert i prisen og hva som koster ekstra. Klikk linken under for informasjon om hva du egentlig betaler for ved boligsalget og kostnader knyttet til å bruke en eiendomsmegler.