Eiendomsmegler

Hva betaler du egentlig for ved et boligsalg?

Få en oversikt over hva de ulike kostnadene knyttet til å bruke eiendomsmegler er.

To
To menn og en kvinne signerer papirer

Mange lurer på hva man egentlig betaler for ved et boligsalg, og utgiftene kan til dels virke mye. Det kan derfor være greit å ha en viss oversikt over hva de ulike kostnadene knyttet til å bruke eiendomsmegler er.

Beregning av meglers honorarer

Når det gjelder betaling til eiendomsmegleren er det i dag lovpålagt å gi boligselgere alternative tilbud for utbetaling av honorarer.

Etter den nye eiendomsmeglerloven har du blant annet krav på å få et tilbud basert timepris, der megleren legger frem et spesifisert estimat for hvor mange timer han eller hun regner med å bruke på salget, hvor du betaler en fast sum per time brukt på oppdraget. Et annet alternativ er fastpris.

Betalingssystemet flest kjenner til er likevel fast prosentvis provisjon for hele kjøpesummen, som også er det mest vanlige alternative å velge.

Dette bør du sjekke

Provisjon:

Her får megleren en prosentandel av salgssummen. Her må du kunne forhandle for ikke å betale mer enn nødvendig. Hver prosent, som kan virke liten i seg selv, kan utgjøre mangfoldige tusen kroner, så vær innstilt på å prute.

Faste priser:

Heller ikke uvanlig, og også med rom for å forhandle ut i fra eiendommen som skal selges.

Prospekter/salgsoppgaver:

Sjekk om det er ekstra kostnader forbundet med å få laget et prospekt eller salgsoppgave av boligen.

Visning:

ønsker du å se boligen er dette som oftest kostnadsfritt, men dobbeltsjekk. Noen meglere benytter seg av visningsassistenter og er da ikke tilstede selv under visningen.

Fotograf/styling:

Noen eiendomsmeglere har avtaler med fotografer og vil kunne anbefale deg noen. Det er dog ingenting i veien for å organisere dette selv. Det er uansett en ekstern kostnad du selv må vurdere behovet av.

Markedsføring:

Ganske mange ting regnes under markedsføring, så når du skal selge boligen din må du ta alt med i beregningen. Noen har generelle pakker for boligmarkedsføring, mens andre oppgir pris per annonsering. Sammenlikning av disse kan være tidkrevende men verdt det. Husk også at meglerkontorene ikke nødvendigvis fører samme priser for markedsføring.

Oppstartsgebyr:

Du må nok regne med å måtte betale et fast beløp i tillegg til provisjonen.

Garanti:

Meglere har lovpålagte garantier å forholde seg til, og disse er dessverre også ofte forbundet med en avgift. Ikke alle oppgir pris, så sjekk dette.

Gebyrer:

Alt fra administrasjonsgebyrer til andre gebyrer meglerne eventuelt måtte ta. Spør og grav litt før du velger megler.

Andre kostnader knyttet til boligsalg som du også bør tenke over er forsikringer, boligvurdering eller takst, innhenting av offentlige papirer, tinglysning, og eventuelle kostnader knyttet til andelsboliger.

Ser du etter rett eiendomsmegler til ditt boligsalg? Her kan du se hvilke fire viktige spørsrmål du bør stille eiendomsmegleren før du bestemmer deg.

Beste pris ikke nødvendigvis beste løsningen!

For mange er det likevel ikke prisen som er avgjørende for hvem de velger som megler. Tormod Boldvik, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, har mange års erfaring som megler og kjenner eiendomsmarkedet godt. Boldvik mener det viktigste for de som skal selge bolig er å finne den rette megleren.

– Det er først og fremst lokalkunnskap, kompetanse og sterk vilje som kjennetegner gode meglere, sier han. Boldvik oppfordrer videre til å være kritisk og tenke selv - også når det kommer til bruk av anbudstjenester.

– Konkurranse er vel og bra, men å sjekke ut flest mulig aktører for å få et lavest mulig tilbud er ikke vår anbefaling. Det er mye annet som er viktigere enn prisen på meglertjenesten, sier han. – Gjør egne vurderinger, og ta en prat med de to-tre meglerne du har inntrykk av at passer for deg og ditt salg, avslutter han.

Trenger du eiendomsmegler, kan du enkelt starte boligsalget her å få tilbud fra flere dyktige eiendosmemglere nær deg.