Tips og råd

Energismart oppussing av kjøkken

Skal du likevel pusse opp kjøkkenet bør du vurdere om det er smarte energitiltak du kan gjøre samtidig. Vi viser deg tiltakene som ikke sprenger budsjettet ditt.

Kvinne
Kvinne med pad som styrer smarte løsninger på kjøkkenet.

Om du likevel skal pusse opp kjøkkenet bør du vurdere om det er smarte energitiltak du kan gjøre samtidig. Det er ikke sikkert det vil koste deg mye mer å øke komforten og redusere energiforbruket. Med det vil boligen oppgraderes til dagens standard både på synlige og skjulte flater. I samarbeid med Lavenergiprogrammet gir vi deg åtte tips til hvordan du kan tenke energismart før du setter i gang med oppussingen.

1. Velg apparater som sparer på strømutgiftene

På kjøkkenet er det smart å velge kaffemaskin, radio og oppvaskmaskin som bruker strømmen direkte fra stikkontakten om du skal kjøpe nytt. Apparater med en stor transformator på ledningen, står i standby og bruker energi selv om apparatet er slått av. Denne energien går til varme, og kan i verste fall være brannfarlig. Sjekk også standby-forbruket til varmtvannsberederen dersom kjøkkenet ditt har en egen.

2. Velg beste energimerke på alt utstyr

Skal du bytte ut annet elektronisk eller teknisk utstyr til huset bør du velge beste energimerke på alt. Dette gjelder spesielt vaskemaskin og tørketrommel. Kjøper du utstyr med god kvalitet kan det vare i 15 til 20 år. Oppgraderer du fra utstyr med energimerke B til A++ gir det 50 % energibesparelse på teknisk utstyr. For eksempel bruker moderne vaskemaskiner circa 60 liter vann per vask. Tidligere var det vanlig med vannforbruk på rundt 200 liter per vask.

3. Etterisoler varmtvannsrørene

Skal du endre rørsystemet og/eller bytte varmtvannsbereder er det enkelt å isolere varmtvannsrørene eller skifte de ut med ferdig isolerte rør når veggen allikevel er åpen. Bedre kvalitet på isolasjonen kan redusere varmetap fra varmtvannsrør med inntil 30 %. Tiltaket har størst effekt dersom rørene går gjennom kalde rom som for eksempel kjeller og boder. Det koster deg ikke mer å montere isolerte rør framfor uisolerte, og prisdifferansen mellom de to type rørene er heller ikke stor. Kanskje du bør etterisolerer hele kjelleren samtidig.

4. Styr lys, varme og ventilasjon

Skal du åpne veggene på kjøkkenet, bør du absolutt vurdere å montere et styringssystem. Da kan det enkelt lages et skjult anlegg. God styring sørger for at det ikke sløses energi på lys, varme og ventilasjon når rommet ikke brukes. Plassering av bevegelsessensorer, termostater, fuktfølere og lignende er viktig for at de skal ha best mulig funksjon.

Har du først en elektriker hos deg, bør du også vurdere å montere et sentralt styringssystem for boligens tekniske anlegg (lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og lignende). Med et slikt system kan du enkelt styre de enkelte rommene i huset. Et sentralt styringssystem reduserer energiforbruket samtidig som det sikrer godt inneklima og komfort. Det er også med på å øke boligens verdi.

Strekker ikke budsjettet til for å montere systemet nå, koster det svært lite å tilrettelegge for senere å kunne installere uten å måtte bygge om – fordi du allerede har åpnet veggene. Det er flere ting du kan gjøre når du først skal skifte det elektriske anlegget. Sjekk også med Enova som gir støtte til sentrale styringssystemer.

5. Velg LED-lys

Skal du skifte belysning er det smart å velge riktig løsning som en profesjonell elektriker kan installere. LED-lys gir godt lys per Watt og kan kutte energibruket til belysning med opptil 80 %. Det reduserer energiforbruket og gir jevn og behagelig fordeling av lyset. Når du bytter lyspærer bør du alltid skifte til LED-pærer.

6. Legg til rette for et balansert ventilasjonssystem

Balansert ventilasjon vil si at både avtrekk og tilførsel av frisk luft skjer ved hjelp av elektriske vifter. Luften skiftes ut kontinuerlig og renses gjennom filtre. Varmen fra den brukte luften gjenvinnes og overføres til den friske luften som trekkes inn. Det gir godt inneklima og god energieffektivitet. Dersom du ikke har budsjett til å installere balansert ventilasjon i forbindelse med oppussingen, kan det være fornuftig å legge klart ventiler og føringsveier for luft, om du allikevel har åpnet opp veggene.

7. Få varmt vann rett inn i vaske- og oppvaskmaskinen

Har du en rørlegger som har åpnet kjøkkenveggen for å legge rør til vaskemaskinen, bør du be han å tilrettelegge for varmt vann til vaskemaskinen og oppvaskmaskinen. Da blir det enkelt å koble til vaskemaskin og oppvaskmaskin som bruker varmtvann fra byggets varmekilde dersom du skal bytte ut disse senere. Du bruker mindre elektrisitet om du utnytter varmtvann fra varmtvannsberederen direkte i vaskemaskinen og oppvaskmaskinen.

8. Velg en kombi-bereder om du har planer om vannbåren oppvarming

Varmtvannsberedere skiftes ut ved jevne mellomrom. Dersom du vurderer vannbåren oppvarming er det er smart å velge en varmtvannsbereder som kombinerer leveranse av varmt tappevann og leveranse av varmt vann til vannbårent oppvarmingssystem. En slik bereder sparer energi, fordi den utnytter boligens oppvarmingskilde bedre ved at den også brukes til tappevann. Du vil også spare plass ved installasjon av en kombinert bereder fordi du slipper akkumuleringstank til varmepumpe eller solvarme. Velg en bereder som er best tilpasset din boligs energikilder. Her er det mange muligheter, så hør med leverandører av beredere hva som er best hos deg.

Se også disse enkle stegene som guider deg gjennom prosjekt puss-opp-kjøkkenet.

Legg ut jobben på Mittanbud

Kom i gang med ditt nye prosjekt i dag!

Legg ut jobben på Mittanbud

Kom i gang med ditt nye prosjekt i dag!

Vil du få inspirasjon og tips til oppussing av din bolig?

Meld deg på Mittanbuds nyhetsbrev. Hold deg oppdatert på trender, få eksperttips og bli inspirert til ditt neste oppussingsprosjekt.