Tips og råd

Huskeliste når du skriver kontrakt

Tips til kontraktskriving

Beskriv arbeidet som skal utføres

Beskriv formålet med arbeidet og hvordan resultatet er ment å bli så nøyaktig som mulig. Ta gjerne med en utskrift av anbudet fra mittanbud.no og bruk dette som vedlegg til kontrakten.

Husk å spesifisere eventuelle krav arbeidet skal utføres i henhold til, for eksempel Byggebransjens våtromsnorm.

Dersom du som forbruker skal utføre deler av jobben selv, bør det beskrives hva dette arbeidet består i og hvor lang tid du skal ha til rådighet for å gjennomføre det.

Avtal hvordan dere håndterer eventuelle endringer og tilleggsarbeid

Håndverkeren er pliktet til å informere deg om uforutsett tilleggsarbeid samt gi et prisoverslag over ekstra kostnad. Det samme gjelder dersom håndverkeren oppdager at han må bruke andre materialer enn det som først er avtalt.

Dersom det er ønske eller behov for endringer og tilleggsarbeider underveis i en jobb, må du sørge for å endre kontrakten i samsvar med dette. Alternativt kan det inngås en egen skriftlig kontrakt for tilleggs- og endringsarbeidene. På samme måte som for det øvrige arbeidet bør det avtales pris, betaling, fremdrift, ferdigstillelse m.m.

Avtal priser

Spesifiser hva som inngår i den avtalte prisen. Ved å inngå avtale om fastpris unngår du prisoverraskelser. Husk også å inkludere merverdiavgift i prisen.

Forbrukerrådet anbefaler å avtale fastpris for arbeidet, inkludert materialer.

Dersom håndverkeren ikke kan gi deg fastpris, anbefaler forbrukerrådet følgende

  • Få med et prisoverslag i kontrakten
  • Sluttregningen kan ikke overstige prisoverslaget med mer enn 15%
  • Prisoverslaget anses å inkludere MVA, med mindre det ikke spesifikt opplyses om noe annet

Betalingsmåte

  • Avtal om arbeidet skal betales etter at arbeidet er utført eller som avdrag underveis
  • Avtal hvordan oppgjøret for arbeidet skal gjennomføres
  • Ved betaling underveis, anbefaler Forbrukerrådet at det kun skal betales for utført arbeid
  • Ikke betal på forhånd
  • Ikke betal svart

Avtal oppstarts- og sluttdato

Avtal en oppstarts- og sluttdato for arbeidet. For større prosjekt anbefaler Forbrukerrådet at det avtales en fremdriftsplan hvor milepæler og gitte tidsfrister defineres.