Tips og råd - Skrevet av Martin Frich Grevstad

Slik utfører du jobbene som normalt nå

Mange oppdrag i privathjem kan med riktige sikkerhetstiltak utføres som normalt. Alle prosjekter som gjennomføres skal være trygt for både kunde og håndverker. Bransjeorganisasjonene har derfor slått seg sammen om en tiltaksliste som Mittanbud anbefaler alle håndverkere å bruke.

På
På Mittanbud kommer det fortsatt inn mange nye prosjekter hver dag, selv i disse vanskelige tider

– Flere kunder er redd for å slippe koronasmittede inn i huset, og mange har også vært redde for å oppsøke potensielt smittede eller syke kunder. Det at vi nå har en slik omforent liste for alle håndverkerne er veldig bra, sier fagsjef for sanitærteknikk, utdanning og rekruttering Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

På Mittanbud kommer det fortsatt inn mange nye prosjekter hver dag, selv om også vi har merket en liten nedgang de siste dagene. Nå øker vi imidlertid markedsføringen ytterligere for å skaffe enda flere jobber til dere som bruker Mittanbud.

Vi jobber også med å gi forbrukerne mest mulig korrekt informasjon, slik at færrest mulig setter jobber på vent eller utsetter å gå i gang med prosjekter. Skal hjulene fortsette å gå rundt, er det viktig at etterspørselen etter kvalifiserte håndverkere fortsatt er der.

Mittanbuds viktigste bidrag er å kommunisere bredt til forbruker at det fortsatt er mange oppdrag i privathjem som kan utføres.

Avklar smittesituasjonen før oppdraget starter

Overordnet ber vi alle om å følge rådene som til enhver tid gis fra myndighetene. I tillegg ber vi alle bedrifter på Mittanbud om å sette seg inn i bransjens egen sjekkliste, som skal hindre ytterligere spredning av smitte.

Alle oppdrag skal risikovurderes og man skal spørre kunden om det er mistanke om smitte der oppdraget skal utføres.

Kontakt kunden i forkant av oppdrag, slik at arbeidsoppgavene er godt beskrevet før du kommer til arbeidsstedet. Vi anbefaler å gjennomføre eventuelle befaringer over video. Her er Facetime et godt alternativ.

Sørg også for at arbeidsområdet er ryddet og så godt som mulig rengjort før du kommer for å utføre arbeidet. Generelle råd om avstand og ikke å håndhilse gjelder selvsagt.

Last ned sjekklisten her