Varmepumpe: Nyttig informasjon til deg som vurderer å installere varmepumpe

Alt du må vite hvis du vurderer å installere varmepumpe – på Mittanbud kan du få tilbud fra flere dyktige og seriøse håndverkere som hjelper deg med installasjon av varmepumpe.

I samarbeid med NOVAP, Norsk Varmepumpeforening.


Sist oppdatert: 02. jul. 2020 15:50

Hvordan velge riktig varmepumpe?

Pris, modell og hvem som skal gjøre jobben er noe av det du bør tenke på før du velger varmepumpe. Her finner du informasjon som gjør det lettere for deg å velge riktig.

Luft-til-luft er typen de aller fleste ser etter, men den litt mer avanserte typen luft-til-vann er heller ikke uvanlig.

Her finner du informasjonen du trenger for å finne ut av hvilken type som passer ditt behov best.

Start ditt prosjekt i dag!

Få tilbud fra flere bedrifter, sammenlign og velg det beste for deg.

Start ditt prosjekt i dag!

Få tilbud fra flere bedrifter, sammenlign og velg det beste for deg.

Luft-til-luft varmepumpe

Fakta om luft-til-luft varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe henter varme fra uteluft via en utedel og leverer varmen inne ved hjelp av en vifte.

 • Varmen fordeler seg mest effektivt i boliger med åpen planløsning. Hvor mye av boligen din som kan varmes opp med en luft-til-luft varmepumpe, avhenger av hvor stort hus du har, hvor godt isolert det er og planløsning.
 • Som regel trenger du elektrisk oppvarming eller vedfyring i tillegg til luft-til-luft-varmepumpen på de kaldeste dagene.

Pris og besparelse

En luft-til-luft-varmepumpe koster normalt mellom 15 000 og 30 000 kroner, inkludert montering. Hvis boligen ikke har en egnet jordet kurs, kommer kostnader for elektrisk installasjon i tillegg.

I løpet av et år får du normalt igjen to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. En vanlig enebolig kan spare 5000 kr eller mer i året.

 • Lavere strømregning betyr at en luft-til-luft-varmepumpe ofte er nedbetalt i løpet av tre til seks år.
 • Du kan forvente at en luft-til-luft-varmepumper holder i 12 til 15 år – hvis den blir korrekt installert og du som eier sørger for nødvendig vedlikehold.

Plassering

Riktig plassering av varmepumpens innedel og utedel er viktig for å få best mulig komfort og spare mest mulig. De to enhetene kobles sammen, og ledninger og rør blir skjult i kanaler.

 • Tenk gjennom hvor du vil ha innedelen, av hensyn til varmefordeling og støy. Installatøren hjelper deg med dette.
 • Utedelen bør plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren, og ha vibrasjonsdempere.

Gulvmodell eller veggmodell

Det vanligste er å ha innedelen til varmepumpen montert høyt på veggen. Du kan velge gulvmodell i stedet, hvis du vil ha en innedel til varmepumpen som kan plasseres diskret. Gulvmodeller er også ekstra stillegående.

Støy

Det er stor forskjell på hvor mye lyd ulike varmepumper avgir, og toppmodeller er ofte mer stillegående. Riktig montering og plassering er veldig viktig.

 • Innedelen monteres ofte i et oppholdsrom og sprer varmen ved hjelp av en vifte. Dette gir litt lyd, og det må du tenke gjennom når du velger modell
 • For utedelen gjelder det å finne en gunstig plassering. Da vil som regel støyen ikke være sjenerende. Du bør unngå å plassere utedelen nær et soveromsvindu, eller inntil naboens bolig.

Kjøling med varmepumper

En luft-til-luft-varmepumpe kan brukes til kjøling som sikrer god komfort også på de varmeste dagene. Normalt vil det gå med lite energi til dette, så det vil ikke påvirke energisparingen din i særlig grad.

Luft-til-vann-varmepumpe

Fakta om luft-til-vann-varmepumper

Varmen hentes via en utedel og sendes til en innedel, som gjerne plasseres på vaskerom, bad eller i teknisk rom.

 • Innedelen fordeler varmen i boligen via et vannbårent varmesystem med radiatorer, gulvvarme, viftekonvektorer eller en blanding av dette.
 • Siden varmen hentes fra utelufta, gir varmepumpa lite varme på de aller kaldeste vinterdagene. Da trenger du en ekstra varmekilde. Elektrisk tilleggsvarme er normalt innebygget i varmepumpa. Har du vedovn eller peis, er det et gunstig supplement.

Pris og energisparing

Du må vanligvis regne med å betale 100 000 kr eller mer for ei ferdig installert luft-til-vann-varmepumpe. Prisen avhenger blant annet av hvor stor boligen er, hvor godt isolert den er og hvilken varmepumpemodell du velger.

 • I løpet av året vil ei luft-til-vann-varmepumpe normalt levere 2,5 til 3,5 ganger mer varme enn hva den bruker i strøm. Det tilsvarer 60 til 70 % energisparing.

 • Luft-til-vann-varmepumpe er billigere enn bergvarmepumper fordi du slipper å bore energibrønn, men til gjengjeld sparer du mindre energi på de aller kaldeste dagene.

 • Du kan forvente at ei luft-til-vann-varmepumpe varer 12 til 15 år, forutsatt at den blir riktig installert, og at du sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Støy

Innedelen til ei luft-til-vann-varmepumpe gir lite sjenerende lyd. Utedelen lager litt lyd, men med riktig plassering er det vanligvis ikke noe problem. Du bør for eksempel unngå å plassere utedelen nær soveromsvinduer eller inntil naboens bolig.

Når kan du velge luft-til-vann-varmepumpe?

Både i nye boliger og i boliger som har et vannbårent varmesystem kan du få montert ei luft-til-vann-varmepumpe.

 • Nye boliger med gulvvarme passer perfekt for luft-til-vann-varmepumper.
 • Har du vannbåren gulvvarme og elektrokjel, er det som regel ukomplisert å erstatte elektrokjelen med varmepumpe.
 • Har du radiatorer og elektrokjel eller oljekjel, kan du også installere luft-til-vann-varmepumpe. Det kan hende du må forbedre det vannbårne anlegget litt.
 • Skal du skifte gulv, kan det være smart å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Da får du høy komfort, og optimale forhold for ei luft-til-vann-varmepumpe.

Slik velger du riktig varmepumpe-installatør

En god installasjon er like viktig som en god varmepumpe.

1. Velg en kompetent installatør

Selve installasjonen er en stor og viktig del av jobben. Installatøren må ha god kunnskap om produktet for at resultatet skal bli optimalt. Skal du ha luft-til-luft varmepumpe bør du sjekke at installatøren har F-gass-sertifikat. Dette er pålagt å ha.

Skal du ha en luft-til-vann løsning bør installatøren ha god kunnskap om vannbårne anlegg. For å sikre at du får en optimal og energieffektiv løsning med høy komfort, bør du også sjekke referanser.

2. Vurder både pris og kvalitet

Du bør alltid vurdere tilbud fra flere leverandører. Totalpris avhenger av merke og modell, og hvor krevende installasjonen er. Be alltid om at ekstrakostnader spesifiseres i tilbudet.

Velg et kjent merke og en modell tilpasset nordisk klima, for å sikre at varmepumpa fungerer godt til oppvarming under krevende forhold.

3. Få en installatør på befaring

Befaring er viktig:

 • For å finne ut hvilken varmepumpe som er riktig for din boli
 • For å avdekke eventuelle ekstrakostnader ved installasjone
 • For å sjekke om du har nok strøm (effekt) tilgjengelig for varmepumpa

Plassering av varmepumpen er viktig for å få mest mulig effekt av varmepumpen. Sørg derfor for at installatør har et gjennomtenkt forslag på dette.

Har du et vannbårent varmeanlegg fra før, er det veldig viktig med en grundig befaring for å avklare om varmeanlegget bør forbedres slik at varmepumpa kan fungere optimalt.

Skal du ha luft-til-vann-varmepumpe i ny bolig, må du planlegge dette fra starten av.

4. Skriv kontrakt

Skriv en tydelig kontrakt for jobben du vil ha gjort, inkludert en beskrivelse av installasjonen. Her finner du en standardkontrakt fra Norsk Varmepumpeforening du kan bruke. Som forbruker har du fem års reklamasjonsrett på både produkt og installasjon.

5. Sjekk at jobben er helt ferdig før du betaler

Pass på at varmepumpa er ferdig installert, inkludert elektriske arbeider. Installatøren må stille inn varmepumpa riktig, og sette av tid til å lære deg hvordan du bruker og vedlikeholder den. Husk å be om bruksanvisning.

6. Få anlegget sjekket etter oppstart

Få installatøren til å sjekke hele anlegget og alle innstillinger for varmepumpa noen uker etter at anlegget er satt i drift. Dette bør være inkludert i prisen.

Få tilbud fra flere installatører.

Start ditt prosjekt i dag! Sammenlign tilbud.

Få tilbud fra flere installatører.

Start ditt prosjekt i dag! Sammenlign tilbud.

Bytt ut oljefyren med varmepumpe

Har du oljefyr må du gjøre noe innen 2020. Med ei varmepumpe kan du spare mye energi og samtidig ha god komfort i boligen din.

Varmepumpe er et supert alternativ

Har du oljefyr, kan den erstattes av ei bergvarmepumpe eller ei luft-til-vann-varmepumpe som leverer varme til det vannbårne varmeanlegget i boligen din.

Fakta om varmepumper som kan erstatte oljefyr

Varmepumper gir mer i varme enn hva de bruker i strøm, og dermed sparer du energiutgifter sammenlignet med oljefyr eller strøm.

 • En bergvarmepumpe henter varme fra en energibrønn i bakken utenfor boligen din.
 • En luft-til-vann-varmepumpe henter varmen fra uteluft via en utedel.

Energibrønn

Velger du bergvarmepumpe med energibrønn, sparer du mer energi enn med luft-til-vann-varmepumpe fordi temperaturen i bakken er nokså jevn hele året.

 • Energibrønnen bør heller være litt for dyp enn litt for grunn. Jo dypere energibrønn, desto mer varme kan en varmepumpe hente ut.
 • En energibrønn varer mye lenger enn varmepumpa – levetida på en energibrønn kan være mer enn 100 år.

Pris og besparelse

Prisen for et varmepumpeanlegg kan variere en god del, men ofte koster en:
 • Bergvarmepumpe og energibrønn: 220 000 kr eller mer
 • Luft-til-vann-varmepumpe: 120 000 kr eller mer
Mange boliger med oljefyr er store, gamle og med varierende grad av isolasjon. Derfor kan energibruken være ganske høy, og da er det mye å spare med varmepumpe. Det å spare 25 000 til 30 000 kr eller mer per år er ganske vanlig.

Behov for ekstra varme

Du trenger ekstra varme på de aller kaldeste vinterdagene.

 • Elektrisk tilleggsvarme er normalt innebygget i varmepumpa. Har du vedovn eller peis, er det et gunstig supplement.
 • Velger du bergvarme trenger du betydelig mindre tilleggsvarme enn hvis du velger luft-til-vann-varmepumpe.

Støy

Er du opptatt av støy, er bergvarmepumpe et godt valg. Bergvarmepumper har ingen synlige eller hørbare deler ute, og gir lite lyd innendørs.

Innedelen til ei luft-til-vann-varmepumpe gir lite sjenerende lyd. Utedelen lager litt lyd, men med riktig plassering er det vanligvis ikke noe problem.

Levetid

Bergvarmepumper har ingen deler som er utsatt for vær og vind, og varer derfor lenger enn luft-til-vann-varmepumper.

 • Bergvarmepumper har en forventet levetid på rundt 20 år.
 • Luft-til-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år.

Dette forutsetter at anleggene blir korrekt installert, og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Andre smarte grep

Varmepumper sparer mer energi jo lavere temperatur de leverer. Derfor kan det være smart:

 • Å etterisolere vegger og tak eller skifte vinduer hvis du ikke har gjort det allerede.
 • Å forbedre radiatoranlegget, for eksempel ved å sette inn viftekonvektorer. De fordeler varme mer effektivt enn radiatorer, og klarer seg med lavere temperatur.

Få tilbud fra flere installatører.

Legg ut jobben, motta tilbud, sjekk evalueringer og velg rett bedrift for deg!

Få tilbud fra flere installatører.

Legg ut jobben, motta tilbud, sjekk evalueringer og velg rett bedrift for deg!

Vi stiller krav til bedriftene

Å finne dyktige fagfolk når du skal pusse opp badet skal være trygt, enkelt og effektivt. Derfor stiller vi krav til dokumentasjon, administrasjon og erfaring hos bedrifter som skal utføre større jobber via Mittanbud. Les mer om hvilke krav vi setter her.