70 000 kroner - 300 000 kroner

Hva koster det å bytte kledning?

Gjennomsnittsprisen for å bytte kledning på en bolig er ca. 130 000 i snitt, og kostnaden kan variere fra 70 000 til 300 000. Prisen avhenger imidlertid om kledningen på hele boligen må skiftes eller om det holder med bare én yttervegg, samt størrelsen på veggen. Du kan også vurdere om du vil gjøre litt egeninnsats eller overlate alt til håndverkeren.

Bytte kledning

Få tilbud fra flere håndverkere

Skal du gjennomføre større prosjekter lønner det seg alltid å få tilbud fra flere håndverkere.

Mange hus er på overtid

Norge er et værhardt land med sol og varme, is og snø, piskende regn og mye vind. Naturlig nok fører dette til større slitasje på kledningen. Før eller senere lurer de fleste boligeiere på hva det koster å bytte kledning. Her ser vi nærmere på hvordan du kan beregne prisen og hva du bør være obs på.Jo lengre du venter, jo mer risikerer du å måtte betale. Skadene blir større etterhvert som tiden går og slitasjen forverres. Hvis du er i forkant og sjekker tilstanden på kledningen regelmessig, så slipper du kanskje unna med å bare reparere én yttervegg. Er slitasjen for stor, må hele kledningen erstattes. Er det lenge siden du sjekket tilstanden på kledningen, bør du se etter følgende snarest:

  • Sopp og råte: Sjekk om en kniv sklir lett inn i treverket, særlig langs dørkarmer og vindu.
  • Det trekker i huset med vinduene lukket.
  • Sår og sprekker i treverket.

Be om pristilbud og befaring

Det er vanskelig for håndverkeren å gi deg et godt pristilbud uten å ha sett på boligen først. Fordelen med befaring er at håndverkeren kan gi deg en god indikasjon på hva som bør byttes og hva som ikke trenger å byttes. Det harde været kan føre til at dører og vinduer kanskje bør byttes ut også. Om ønskelig kan du be dem om å male veggen etterpå også.

Du bør be om å få en befaring med flere for å kunne sammenligne priser og muligheter. Er det en håndverker som er veldig mye billigere enn de andre, bør du spørre deg selv hvorfor. Sjekk referansene grundig, slik at du ikke risikerer å betale for dårlig arbeid. Det kan fort bli dyrt hvis du må betale andre for å rette opp i feilene.

Mulighet til å spare penger på sikt

Å bytte kledning gir som oftest en god mulighet for energibesparelse. Du kan vurdere å montere vindsperre eller etterisolere når du først er i gang. Uten vindsperre forsvinner varmen i gamle trehus rett ut. Vindsperren fungerer imidlertid som en slags vindtett jakke som holder på varmen.

Energieffektivisering er spesielt viktig hvis du har et eldre hus som ikke er tett. Du kan godt velge litt tykk og god isolasjon, ettersom selve jobben er den samme. Du sparer ikke mye penger ved å kutte ned på materialkostnadene, men du kan derimot spare mye energi på sikt.

Valg av materialer og kledning

Prisen for å bytte kledning vil også avhenge av materialer. Det kan være store prisvariasjoner. I Norge er det vanlig å bruke gran og furu på grunn av deres vannavvisende egenskaper, men det finnes også andre muligheter. Du kan også kjøpe kledning med lengre vedlikeholdsintervaller. Det koster gjerne mer her og nå, men på lang sikt kan det være en fornuftig og god investering.

Materialer og typen kledning har også en estetisk funksjon. Du kan få boligen til å se mer moderne og nyere ut, samt øke verdien på boligen. Hvor mye verdien øker, avhenger rikitignok i stor grad av hvor i landet du bor og tilstanden på den opprinnelige kledningen.

Du bør også ta hensyn til værforhold. Bor du områder med spesielt mye regn og vind, bør du vurdere å ha liggende panel. Ofte kalles dette for «Vestlandskledning», ettersom Vestlandet ligger langs kysten og er spesielt utsatt for hardt vær. Alt regnet betyr mer fuktighet, noe som fører til at kledningen er mer utsatt for råte.

Velger du liggende panel istedenfor stående, slipper du ofte unna med å bare bytte ut de nederste panelene når de råtner. Du kan dermed spare enda litt ekstra penger ved å velge denne løsningen, ettersom du ikke trenger å bytte ut hele ytterveggen.

Skriv opp en grundig kontrakt

Du bør lese gjennom pristilbudet grundig for å ikke få deg overraskelse når sluttregningen kommer. Du bør også undersøke hvilke ekstrautgifter som kan påløpe underveis. Sjekk opp i hva som er inkludert i prisen og hva som ikke er inkludert. En viktig ting å passe på er om prisen inkluderer merverdi eller ei. Det er i dag vanlig at håndverkere oppgir pris eks. mva., til tross for at dette kan virke forvirrende for kunden.

Mange konflikter kunne ha vært unngått med en god kontrakt. Du bør be om å få pristilbudet skriftlig, samt dokumentere alt av ekstra utgifter skriftlig underveis. Det er lite rom for misforståelser når alt står nedskrevet, men ved muntlige avtaler kan det fort oppstå feiltolkning og forglemmelser.

Du bør heller ikke prøve å redusere kostnaden for å bytte kledning ved å bruke svart arbeid. Du får ingen garanti for at kledningen legges på en forsvarlig og god måte, og du har heller ingen rettigheter ved reklamasjonssaker. I tillegg er det ulovlig. Dersom du må ringe til enda en håndverker for å rette opp i skader fra dårlig arbeid, kan det fort bli veldig dyrt å bytte kledning.