Jobb-id: 1056818, Registrert: 18.08.2016

Utkobling av septiktank

5231 Paradis

Jeg ønsker pristilbud fra godkjent bedrift på utkobling av en septiktank (slamavskiller) fra ca 1964. Det skal også monteres stakeluke / stakepunkt. Før nytt rør påkobles skal det utføres rørinspeksjon / videokontroll av eksisterende stikkledning. Det er 7,5 meter stikkledning fra huset til innløpet av septiktanken. Denne første delen av stikkledningen er lagt med 4" jernrør (soilrør). I tillegg er det 12,5 meter stikkledning fra utløpet av septiktanken til påkoblingspunkt for kommunal hovedledning. Denne siste delen av stikkledningen er bygget med 5" sementrør. Arbeidet skal dokumenteres og meldes i form av "Jobb-pakke" skjema til Vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune. Arbeidet ønskes utført høsten 2016.

Selve utkoplingen av septiktanken er en forholdsvis enkel operasjon. Det skal legges ett nytt avløpsrør fra innløpet til utløpet av tanken. Septiktanken er 4,30 meter lang og 1,30 meter bred. Dersom det er praktisk mulig, skal septiktanken bevares som stakekum ved å sette en stakeluke på det nye røret som legges gjennom tanken.

Septiktanken må tømmes i forbindelse med utkoplingen (koordineres av rørlegger).

Etter at utkoplingen er utført, skal septiktanken fylles opp med egnet masse (pukk) til bunnen av det nye røret. (Se illustrasjon).

Huseier utfører selv følgende arbeid:
1) Grave frem grøft for tilgang til stikkledningens innløp til septiktank (ferdig utført - se foto).
2) Grave frem grøft for tilgang til stikkledningens utløp fra septiktank (arbeid pågår).
3) Innkjøp / transport av pukk (egnet masse) for igjenfylling av septiktank.
4) Fylle septiktanken med pukk (egnet masse) til bunnen av det nye røret.
5) Fylle igjen grøft ved innløp og utløp av septiktanken.

Jobbtyper

  • Entreprenører

    • - Entreprenører
  • Rørleggertjenester

Vedlegg

Jobben ble utført av:

Laksevåg Rør & Sanitær AS

Laksevåg Rør & Sanitær AS utmerket seg med et hyggelig pristilbud, og var dyktig til å planlegge arbeidet og å holde tidsavtaler. Det ble litt misforståelser om hva som skulle prises som ekstra-arbeid utenom det opprinnelige pristilbudet, men dette ble heldigvis avklart greit med en telefonsamtale på forhånd. Alt i alt er vi svært fornøyd med arbeidet Laksevåg Rør & Sanitær AS utførte! Takk for god hjelp!
Evaluering:
Jens Christian Moldung 6 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb