Jobb-id: 1558598, Registrert: 6.02.2017

Maling av innvendige fellesarealer i KampenMek2 borettslag

0652 Oslo

Borettslag inviterer til innlevering av tilbud på småreparasjoner og maling av innvendige vegger i borettslagets fellesarealer.
Tilbudet leveres i Mittanbud.no

Borettslag har adresse
Sverresgate 5-9, 0652 OSLO.Komplett tilbud skal bestå av:
• Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold skal tydelig fremkomme av
tilbudsbrevet
• Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner
a) skatteattester
b) HMS-erklæring (obligatorisk for tjenestekjøp som skal utføres i
Norge)
c) Annen dokumentasjon som ønskes fremlagt, for eksempel referanser fra tidligere arbeider.
• Beskrivelse som viser at produkter oppfyller de
fastsatte funksjons- og kvalitetskrav etter norsk standard.

Tilbudet skal omfatte alle leveranser som må forbindes til å gi ett komplett
totalprodukt. Tilbudet skal være på norsk.

Det kan ikke overføres rettigheter eller plikter til en tredje part (underentreprenør) uten den andre parts skriftlige samtykke.

Oppdragsgiver vil kreve at entreprenøren dokumenterer at han har rutiner som sikrer at
alt arbeid som han utfører selv eller benytter underentreprenør til, blir utført i henhold
til gjeldende lover og forskrifter. Utstyr som brukes skal til en hver tid være i
forskriftsmessig stand og godkjent i henhold til gjeldende forskrifter.

Kontraktøren må være inneforstått med at borettslaget ikke er ansvarlig for skader som
forvoldes under arbeidene, og at han selv eller hans forsikringsselskap svarer for krav
fra skadelidte. Skader skal meldes og utbedres umiddelbart. Kontraktøren skal ha nødvendige ansvarsforsikringer.

Prisene skal oppgis spesifisert. Dersom priser oppgis for flere alternativer, må dette spesifiseres entydig.

Ved kontraktinngåelse vil NS kontrakter benyttes etter total pris.

Borettslag består av 77 enheter fordelt på totalt 7 etasjer inkludert kjeller. Det er de innvendige fellesarealer i 6 etasjer og 2 trapperom /adkomstareal til leilighetene som skal males. I tillegg skal en forlengelse av det ene trapperommet males ned til et våtrom i kjelleretasjen. Gulvet i våtrommet skal behandles og males (ca. 20 kvm).

Borettslaget ønsker at arbeidene er ferdigstilt og godkjent i løpet av medio mars 2017.

Tilbydere kan ta kontakt for avtale av tidspunkt for nærmere besiktigelse.
Kontaktperson i borettslagets styre.

Jobbtyper

Vedlegg

Jobben ble utført av:

CITY DEKORASJON AS

Veldig fornøyd med City Dekorasjon! Møtte opp til avtalte tider, holdt tidsplanen og avsluttet iht. avtaler og priser. Mustafa, prosjektleder, fulgte opp hele veien og sørget for at det ble gjort en god jobb!
Evaluering:
Rolf Johannessen 5 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb