Jobb-id: 1710500, Registrert: 30.07.2017

Bygge terrasse ca. 55 m2 på bakkenivå. Fundamentering, bjelkelag, terrassebord.

4020 Stavanger

Dagens terrasse består av to omtrent like store deler med en nivåforskjell. Alt skal på samme nivå i flukt med den høyeste delen, og med nye terrassebord. Med referanse til tegning (se vedlegg, siste to bilder):

a) Eksisterende 2''x6'’ bjelkelag beholdes. 12 stykk av bjelkene forlenges og skjøtes i eksisterende bjelkelag (48x148 Cu impregnerte ca. 1,5 m lengder, hvorav 0,5 m i fritt spenn). Hensikten er å kunne bygge dagens terrasse ca 300 mm lenger ut.

b) Ny terrasse bygges. Hele det nedsenkede eksisterende arealet ligger på stabil grus og fjell (alle jordmasser er tidligere byttet ut med grov grus, se foto). Det er ca en halv meter fra topp av drager ned til fast fjell (se foto). Leverandør skal sikre en stabil fundamentering med sement, og bruk av Cu impregnerte dragere/bjelkelag. Det er ca 4 meter fra ringmur til ytterkant av terrassen, og det antas at to dragere er tilstrekkelig (blir da ca 2 meter spenn på bjelkelag).

c) Gangbane bygges langs vegg mellom ny terrasse og gammel terrasse i sørøst. Terrassebord skal ha samme orientering i husets lengderetning. Tilstrekkelig fundamentert. Terrassen kommer litt opp på eksisterende vegg og legges kant i kant uten list.

d) Det legges nye terrassebord på hele flaten, og alt skal være i samme plan. Det ønskes 28 mm tykkelse i bredde 120-145 mm. HOLD FOR TYPE MATERIALE. Leverandør bes komme med forslag og pris, og dette avtales nærmere. Det ønskes skjult innfesting uten synlige skruer (for eksempel CAMO kantinnfesting) og plank legges så tett som mulig. Ytterkant av terrassen avsluttes hele veien rundt med 19x148 mm Cu impregnert plank, men uten skarpe kanter - og hvor løsning avtales med kunde. Merk at alle skruer skal være i rustfritt stål. Spiker kan være varmgalvanisert.

Det ønskes en fast pris på oppdraget. Endringsarbeid avtales skriftlig. Merk at kunde river og fjerner gammel terrasse. Kunde holder container. Og sist, men ikke minst, alt gjøres hvitt med MVA!

Jobbtyper

  • Snekker / Bygningshåndverkere

    • - Veranda/Balkong

Vedlegg

Jobben ble utført av:

SANDNES BYGGETJENESTER AS

Jeg kan trygt anbefale Sandnes Byggetjenester til nye kunder. De skiftet terrasse, støpte platting til ny hagestue og ny grunnmur og såle til en garasjebod. Alt arbeid ble gjort raskt og effektivt med høy håndverksmessig kvalitet og til en god pris. Elias Eide er lydhør for ønsker og behov, og er lett å samarbeide med. Bedriften er registrert i foretaksregisteret og opptrer ryddig i forhold til fakturering etc.
Evaluering:
Jan Erik Lunde 1 måned siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb