Jobb-id: 1869199, Registrert: 1.03.2018

Utvendig drenering og isolering av kjellervegg

1394 Nesbru

Utskifting av eksisterende grunnmursplate av rilleplast mot ytterkjellervegg med ny knotteplast. Eventuelle sprekker og sår i veggen repareres før ny plate monteres. Veggen isoleres samtidig. Eksisterende drensrør utskiftes på samme strekning og kobles til eksisterende drensrør i hver ende. Det brukes bend og skjøtestykker og det etableres et inspeksjonsrør med deksel for å kunne inspisere drensrøret i ettertid.

Huset er fra 1986 og terrenget skrår langs gavlveggene, se bilder. Arbeidet omfatter en strekning langs kjellerveggen i sokkelen på ca. 20m som er påkjent av jordtrykk. Det ønskes anbefaling til løsning mot trappefundamentet på langsiden, se bilde. Det er ikke registrert fuktproblemer med dagens fuktsikring og drensløsning. Det antas derfor at utskiftet drensrør kan kobles til eksisterende drensrør i hver ende og at eksisterende utløp/fordrøyning fungerer tilfredsstillende.

Tilbakefyllingen rundt drensrøret og mot kjellerveggen skal bestå av drenerende masser av sortert pukk i gradering 8/12 eller tilsvarende. Det skal anvendes fiberduk mot grøftebunn og graveskråning som brettes over og rundt fyllmassene av pukk slik at disse omsluttes. Gravemassene antas å kunne legges på tomten. Det etableres til slutt et ca. 30 cm tykt topplag som bærelag for heller. Endelig terreng skal ha helning vekk fra husveggen.

Anbefalinger fra SINTEF Byggforsk følges. Løsningen er beskrevet i kapittel 2.2 og figur 2.2.2 i ‘SINTEF Byggforsk, 2011, Prosjektrapport 83 Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger - Delrapport 1 – Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger’, https://isodren.no/pdf/sintef/V__INFO_PUB_Utgivelser_Prosjektrapport_SINTEF.pdf

Utførende entreprenør må ha relevant erfaring, nødvendige godkjenninger, ansvarsforsikring og gode referanser. Graveentreprenøren må selv besørge gravemelding og gyldig kabelpåvisning.

Jobbtyper

  • Maskinentreprenører

    • - Drenering/Isolering

Vedlegg

Jobben ble utført av:

TROND ELTON

Meget godt fornøyd med gravearbeidet og grunnarbeidet med masseutskifting. Betongarbeider har vært mer utfordrende. Noe gjenstår.
Evaluering:
Signe, Nesbru 7 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb