Jobb-id: 1914622, Registrert: 17.04.2018

Støping av platting/gangpartier i hage.

1512 Moss

Vi har behov for å støpe ny platting med helikoptersliping av denne etterpå. Sluttresultatet må gi en pen overflate hvor det ikke skal legges annet dekke ovenpå. Som vedlegg er det en enkel planskisse og bilder.

Avhengig av pris er prosjektet tredelt. M.a.o. vil mer bli gjort om prisen er innenfor hva vi ønsker å bruke.
Del 1 (hoveddel som skal gjøres):

Stedlige masser består av stein/grus, og det skal legges drenerende masser i topplaget, komprimering, markisolasjon, støp og deretter sliping. Arealet er 5x10 m ut fra sydlig vegg. Denne trenger fall ut fra husvegg og skal støpes rundt rododendron som står på området.

Montering/løsning av beslag mellom tømmermannskledning, grunnmurisolasjon og ny platting må inkluderes.

Stakekum for overvann/drensledning som det vil støpes rundt trenger et form for kumlokk (tidligere ble det brukt en skiferstein).

Evt. ekstra på del 1.

Plattingen vil avsluttes ved en skråning. Her vurderer vi å få støpt høye trinn på 50-80 cm med passende dybde for plassering av krukker etc. i plattingens lengde for å komme ned til gressbakken. Her må det lages en normal trapp med bredde på 1 meter.

Lekestue vurderes fjernet eller flyttet 10 meter vekk fra huset.

Del 2.

Mellom garasje og våningshus er det behov for å støpe opp en støttemur. Denne vil knyttes sammen med ny platting i sørøstre hjørnet av plattingen. Denne vil bli ca. 7 meter lang.

Etterfylling av singel foran garasjen mot ny støttemur.

Del 3.

I arealet mellom vei og husets fasade (øst) ønsker vi pris på å erstatte skiferstein fra inngangsdør til veien, og fra inngangsdør til ny platting sør av huset med tilsvarende betongdekke som sør av huset. Gangarealet
blir langs husvegg 1x6 m, og ut til vei 1,5x8 m. Noe løsmasser må fjernes under dagens skiferstein før støping.

Prosjektet ønskes gjort snarest mulig, men kan kan vurdere igangsetting til høsten.

Jobbtyper

Vedlegg

Jobben ble utført av:

GULVBETONG AS

Firmaet har gjort en ganske stor støpejobb ved enebolig på Jeløy, med støping av platting, gangpartier, støttemur, trapper og forhøyede kanter til støpte blomsterbed. I tillegg ble horisontale flater slipt slik at steinen kommer fram (terrazzo utseende). Gulvbetong sier når de skal komme, og da gjør de det! Helt klart at de ønsker å levere et resultat kunden er fornøyd med. Vi kan varmt anbefale Gulvbetong AS, Fredrikstad ved Tom Langen!
Evaluering:
Rune, Moss 10 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb