Jobb-id: 2131565, Registrert: 6.01.2019

Flytte sikringer

1356 Bekkestua

Da det skulle monteres nye målere AMS var det ikke nok plass i sikringsskap, derfor må nederste sikringer flyttes for å gi plass til ny måler. trenger derfor at sikringer nederst flyttes ut og over skap samt at det blir satt beskyttelse rundt ledninger inn i skapet, se avik under fra kontroll

Registrerte avvik:
Sikringsskap
1. Kabelinnføring i utstyr/anleggsdel var ikke i samsvar med gjeldende krav. Jf. fel § 28.
Kommentar:
Gjelder sikringsskap. Gjelder PN fra kanal.
2. Kabelinnføring i utstyr/anleggsdel var ikke i samsvar med gjeldende krav. Jf. fel § 28.
Kommentar:
Gjelder sikringsskap. Gjelder kabler fra undersiden.
3. Det var ikke tilfredsstillende tilgang til utstyr/anleggsdel. Jf. fel § 17.
Kommentar:
Det var ikke avsatt nok plass til plass for montering av AMS måler.
Til utførende elektroinstallatør:
Påviste feil/mangler skal, om ikke annet er beskrevet, utbedres av elvirksomhet som er godkjent av DSB. Melding om utbedring slik den
er utført punkt for punkt skal registreres i Hafslund Nett AS sin rettemeldingsportal, www.rettemelding.no

Jobbtyper

Vedlegg

Jobben ble utført av:

VOLT ELEKTRO AS

Raskt tilbud, og bra utført til avtalt pris
Evaluering:
Kjetil Halvorsen 2 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb