Jobb-id: 2712605, Registrert: 11.09.2020

Utbedringer etter el-tilsyn / Improvements after electrical inspection

0558 Oslo

Basert på en tilsynsrapport, ønsker jeg å få utbedret følgende: Stikkontakt til oppvaskmaskin mangler jordforbindelse.
Det er målt 300Volt til jord. Måleresultat på kontinuitet kreves etter utbedring. Utførende elektriker må kunne dokumentere å være godkjent av DBS.
Melding om utbedring slik den er utført skal registreres i Elvia AS sin serviceportal, www.rettemelding.no.

Vennligst oppgi timepris ink. moms, og eventuelle oppstartspris ink. moms.
------
Based on an inspection report, I want to get the following corrected: Socket to dishwasher lacks ground connection.
It is measured 300Volt to ground. Measurement result on continuity is required after improvement. The performing electrician must be able to document that he/she is approved by DBS.
Notification of remediation as performed shall be registered in Elvia AS's service portal, www.rettemelding.no.

Please state hourly rate incl. VAT, and any starting price incl. VAT.

Jobbtyper

Jobben ble utført av:

KW ELEKTRO AS

Elektriker møtte opp noen timer etter avtalt tidsrom. Hadde satt pris på en telefon i løpet av dagen om at vedkommende kom til å bli sen. Det ble avdekket at en annen stikkontakt burde skiftes ut. Synes det da er svært dårlig at elektriker ikke kontakter meg og tilbyr å bytte denne når han først er på stedet. Dette på tross av at det var utenfor det opprinnelige oppdraget.
Evaluering:
Christoffer Arntzen 1 måned siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb