Jobb-id: 942827, Registrert: 26.02.2013

Tømme og fjerne parafinanlegg

3018 Drammen

Ønsker å få tømt og fjernet parafinanlegg i horisontaldelt tomannsbolig. Ett parafinanlegg i hver etasje bestående av parafinovn i stue, parafinpumpe på loft/i kjellertrapp, samt to parafintanker i tilbygg under terrasse (altså ikke nedgravde tanker).

Ønsker å få gjort følgende:

1. Tømme anlegget for all parafin, både i tankene og i innvendige rør/pumper.
2. Fjerne utvendige tanker, innvendige pumper, samt parafinovner. (Innvendige kobberrør kan jeg fjerne selv, dersom de er helt tørre innvendig.)
3. Midlertidig tette åpne røykrør etter de to parafinovnene. (Har planer om å få montert vedovner på et senere tidspunkt.)

Merk at det ikke er adkomst til tomta med kjøretøy/maskiner. Nærmeste tilkomst blir 5-6 meter fra huset, i Hotvetveien, ca 3 meter over tomtas høyde. Tomme tanker/ovner/etc. må antakeligvis heises opp på lastebil.

NB! Kun SERIØSE HENVENDELSER fra selskap med GYLDIG GODKJENNING/TILLATELSE til å håndtere denne type spesialavfall! Avfall skal leveres til egnet avfallsmottak, og arbeidet må rapporteres til Drammen kommune. Utdrag fra nettsiden til Drammen kommune (http://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak/Ofte-stilte-sporsmal/):

"Oljetank som ikke brukes eller skal fjernes, skal registreres av kommunen for å sikre oppfølging av forurensningslovens bestemmelser. Dette gjelder uansett om den er tidligere omsøkt/registrert eller ikke. Ansvarlig firma skal sende redegjørelse for tømming, rengjøring, oppgraving og destruksjon hos avfallsmottak, alternativt søke om tillatelse til at tanken tømmes, rengjøres og fylles med sand. (Rutinen er under avklaring, ta evt kontakt med servicetorget tlf. 03008). Se forøvrig Forurensningsforskriftens kapittel 1 §1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk samt veileder fra Norsk Petroleumsinstitutt."

Jobbtyper

  • Flytting og transport

    • - Containerleie
Jobben ble utført av:

Ingeniør Trond A Pedersen

Oppmøte til avtalt tid, arbeidet ble utført raskt og effektivt, de ryddet etter seg og var generelt veldig trivelige å ha med å gjøre. Disse bruker jeg gjerne til andre oppdrag senere. Anbefales!
Evaluering:
Christian Mahesh Hansen 3 måneder siden

Ønsker du å få gjort det samme?

Eller er det kanskje andre ting du ønsker å få gjort? Uansett bør du legge ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Legg ut jobb