Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Slamdisponering av biorest fra biogassanlegget i Bergen

Biogassanlegget i Bergen håndterer slam fra avløpsrenseanlegg og noen mindre andeler animalske biprodukter i kat. 3 (lav risiko). Slammet hygieniseres i minimum 1 time ved 70 grader C, før utråtning ved en termofil prosess. Denne anskaffelsen gjelder transport og endelig håndtering og disponering av biorest fra biogassanlegget i Bergen. Se for øvrig vedlagt kvalifikasjonsgrunnlag.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 15. sep 2016, under kategorien Annet (prosjektledelse og byggekontroll)

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste