Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Engveien - VA sanering, Stokke kommune

Entreprisen omfatter alle leveranser og arbeider vedrørende sanering av eksisterende VA- anlegg (lengde ca. 410 meter inkl. sandfangsgrøfter) inkludert reetablering av veier innenfor prosjektet Engveien - VA sanering, Stokke kommune.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 1. okt 2016, under kategorien Entreprenører

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste