Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Transporttjenester innen bo- og omsorgstjenesten - tredje utlysning

Oppdragsgiver innbyr til konkurranse i forbindelse med inngåelse av rammeavtale for kjøp av transporttjenester av brukere med særlige behov, til/fra ulike arbeids- og aktivitetstilbud i kommunen. Leverandør skal transportere brukere i Lørenskog kommune, som oppfyller vilkårene for rett til slik transport, til ulike arbeids-, skole- og aktivitetstilbud som er fortrinnsvis innenfor kommunens grenser. Brukergruppen har psykiske- og/eller fysiske funksjonshemminger. Brukerne har psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger med et hjelpebehov av en slik art at bruk av kollektive transportmidler er uegnet. Brukernes funksjonsgrad varierer og noen brukere er avhengig av ledsager under transporten. I den grad ledsager er aktuelt, vil ledsager være ansatt hos oppdragsgiver eller være brukers pårørende.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 4. okt 2016, under kategorien Persontransport

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste