Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - NY KONKURRANSE: KJØRBEKK- FRA RØR TIL LANDSKAP

Skien kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for prosjektering og regulering av flomveg og tilhørende grøntdrag. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres en omfattende bekkeåpning og vassdragsrestaurering. Prosjektet er en bekkeåpning som grunnlag for en parkkorridor i bybåndetmellom Skienselva og turområdet rundt Hvitsteintjern, se kart.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 14. okt 2016, under kategorien Arkitekt

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste